”Det var otroligt häftigt att skapa en så stark gruppdynamik på så kort tid” | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

”Det var otroligt häftigt att skapa en så stark gruppdynamik på så kort tid”

Lottakåren och Fryshusets utbildning Mpower syftar till att ge ungdomar verktyg och kunskap för att arbeta med samhällsfrågor på olika sätt. En av dem som gått utbildningen är Julia Björknert som är 26 år och drivs av ett starkt engagemang för framför allt jämställdhetsfrågor.

– Jag fick tips av en före detta kollega om Mpower som en bra utbildning för att bättra på mina ledarkunskaper, men när jag väl var där märkte jag att det utvecklade mig mycket som privatperson. Det mest värdefulla var att få möta människor med andra bakgrunder och erfarenheter, få diskutera och tillsammans skapa lösningar på olika problem, berättar Julia Björknert.

Utbildningen består av tre helger fredag–söndag med gruppövningar och föreläsningar. Mellan utbildningshelgerna får deltagarna hemuppgifter som kan vara att skriva medborgarförslag till sin hemkommun. En viktig del i utbildningen är att deltagarna själva ska ta fram och genomföra ett eget projekt, vilket skapar en spännande bredd på projekten. Allt från att starta en dansgrupp för kvinnor som invandrat till Sverige, till att organisera stöd för studenter som ska börja plugga på högskolan.

– Då märkte man verkligen att alla hade olika områden som de var passionerade för och ville förbättra, hur andra människor ser på samhällsproblem och vad som är viktigt för dem. Jag jobbar ju mycket med jämställdhetsfrågor, men det är ju inte det enda som är viktigt och det var spännande höra alla andra deltagares tankar kring vad de vill förändra, säger Julia.

Diktsamling om sexuellt våld

Själv valde Julia en annorlunda och väldigt personlig form på sitt projekt: En diktsamling om ett ämne som engagerar henne starkt.

– Jag skrev en diktsamling om att vara överlevare efter sexuellt våld, för att belysa vilka konsekvenser det får för den som blivit utsatt – inte bara direkt utan även långsiktigt. Målet är att diktsamlingen ska kunna användas som underlag för diskussioner i exempelvis skolor och även kunna vara ett stöd för personer som utsatts, att veta att de inte är ensamma, säger Julia som till vardags arbetar som bland annat utbildare och föreläsare om sex och samlevnad, sexuellt våld och hbtq-frågor.

Spännande gruppdynamik

Förutom projektet och diskussionerna med de andra deltagarna tycker Julia att Mpower gav nya värdefulla insikter i gruppdynamik och ledarskap.

– Utbildningen är väldigt välplanerad och man lär sig verkligen nya saker. Genom att få öva på att vara en bra deltagare och ge konstruktiv feedback, lärde vi oss också mycket som går att föra vidare till andra grupper där man själv är ledare. Men framför allt var det en jättehäftig upplevelse att på väldigt kort tid skapa en gruppdynamik som jag aldrig trott var möjlig, med människor jag aldrig träffat förut.

Aha-upplevelse om krisberedskap

En annan aha-upplevelse var att få kunskap om krisberedskap, tycker Julia.

– Ja, det var superviktigt att lära sig om det egna ansvaret i krisberedskap, vilket jag inte var medveten om tidigare, som hur länge man behöver kunna klara sig själv och hur man ska agera. Det var verkligen värdefull information som jag inte hade fått på något annat sätt.

Julia är inte med i Lottakåren idag, men kan definitivt tänka sig att bli medlem.

– Att jag inte gått med än beror mest på att jag har många andra engagemang här hemma i Kalmar, så anledningen är framför allt tidsbrist. Och jag kan absolut tänka mig att gå fler av deras utbildningar!

 

text: Eva Jönsson, Copyfabriken

Fakta om Mpower

Mpower är ett utbildningsprogram för unga som vill skapa ett tryggare samhälle och hitta ett sätt att förverkliga sitt samhällsengagemang. Utbildningen består av tre block, där det första handlar om att stärka sig själv, det andra om att stärka samhället och det tredje om att stärka andra. Varje block utförs under en helg fredag–söndag, och deltagarna får även hemuppgifter att arbeta med mellan blocken.

Utbildningen Mpower riktar sig till ungdomar, både tjejer och killar, 18–24 år och drivs av Svenska Lottakåren i samarbete Fryshuset och med ekonomiskt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.