Du gör skillnad | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Du gör skillnad

Det är dags att summera ett ovanligt år. Vårt samhälle och vi människor har satts på hårt prov och det har även vi som organisation. Samtidigt har vi lottor fått möjlighet att visa hur vi kan bidra när samhället är i en långvarig kris. Vi gör skillnad.

Under ett år som detta blir det tydligt hur viktigt det är att vi alla tillsammans tar ansvar för vår gemensamma säkerhet och trygghet. Kunskaper som vi lottor får genom vårt medlemskap gör att vi kan göra skillnad oavsett det är i vardagen, i kris eller i krig.

Ett brett förankrat totalförsvar är nyckeln till att vårt land har en stark motståndskraft när något eller någon hotar det. Som lottor är vi en viktig del i att sprida kunskapen om det ansvar vi alla som bor i Sverige har för totalförsvaret.

15 december klubbade riksdagen totalförsvarsbeslutet för 2021-2025 som bland annat innebär en satsning på de frivilliga försvarsorganisationerna med ökade uppdragsmedel. Lärdomarna från årets pandemi har visat för myndigheter på alla nivåer att under en långvarig händelse behövs det förstärkningsresurser och behovet av våra kompetenser kommer öka.

Även politikerna hörs oftare trycka på vikten av att de frivilliga försvarsorganisationerna stärks på grund av den breda kompetens vi har genom att vi är utbildade och övade samtidigt som vi är en garant för folkförankringen av totalförsvaret. Här finns en stor tilltro till vår organisation och med det följer även ett stort ansvar för oss att klara uppgiften.

Det kan väcka många tankar hos oss hur vi ska ta oss an våra uppdrag under de omständigheter pandemin innebär eftersom det har varit en tuff omställning vi alla fått göra det här året. Men jag tillsammans med övriga ledamöter i överstyrelsen och generalsekreteraren ser att vi kommer klara det. Jag är oerhört stolt över att som rikslottachef få leda en organisation med engagerade och motiverade kvinnor som fortsätter engagera sig även i motgång, jag är stolt över alla lottakårer och kansliet som tillsammans hittat nya vägar för att ställa om verksamhet. Vi har återigen visat att det finns en enorm kraft i vår organisation och vi har visat att när omvärlden förändras då förändras vi med den. Men det finns verksamhet som drabbas hårdare än andra. Jag vill därför än en gång påminna om den svåra situationen för vår Älvkarleö herrgård med anledning av pandemin och den information som sänts ut till var och en av er från överstyrelsen.

År 2020 var även året då svenskarna ”chockdigitaliserades”. Även Svenska Lottakåren har blivit en digitalmodig organisation och vi har kunnat fortsätta mötas på det viset. Men naturligtvis längtar vi efter att kunna umgås igen och krama om varandra. Det är samtidigt nu när vi börjar bli trötta på situationen som det är extra viktigt att vi gör allt vi kan för att inte sprida smittan vidare. Det är vårt ansvar som människor att hjälpa till så att andra inte utsätts för smitta, att hjälpa vården klara av situationen så att alla, inte bara personer med covid-19, kan få den vård de behöver. Det är också vårt ansvar som lotta så att vi som organisation kan vara redo att ge stöd när samhället behöver oss.

Vi har olika engagemang som lotta och vi är alla lika viktiga för att Svenska Lottakåren ska kunna genomföra sina uppdrag. Oavsett om du betalar din medlemsavgift och lär dig ny kunskap som du sprider vidare, eller om du utbildar dig mot ett avtal, eller verkar som funktionär i en lottakår eller är instruktör – gör du skillnad för totalförsvaret.

Tack för ditt engagemang det här annorlunda året. Jag önskar dig en fin julledighet och så tar vi nya tag under 2021.

Heléne Rådemar, rikslottachef

 

 

Heléne Rådemar
rikslottachef