En fanfar för eleverna | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

En fanfar för eleverna

Onsdag är Svenska Lottakårens frivilligskola i Revingehed fulltalig då sista kurserna, TFU-G och TFU-GB rycker in. För att få alla hjulen att snurra finns det en skolledning som håller ihop allt det administrativa bestående av en skolchef, en ställföreträdande skolchef, en assistent och en adjutant

Vid första morgonuppställningen efter en inryckningsdag kommer en signalblåsare från Hemvärnets Musikkår i Ystad och blåser flaggsignal.

- Klart att våra elever är värda en fanfar när de kommer till oss, säger skolchefen Bertil Öhrstrand. Våra elever är det viktigaste för oss och att vi skall ge dem en bra utbildning är självklart. Men det är också viktigt att de trivs hos oss och den tid de är här skall bli ett meningsfyllt och positivt minne för livet. Det är väldigt trevligt när man bland de inmönstrade elever finner en och annan ”återfallsförbytare” som hittat tillbaka till ”Heden”.

- Det gläder mig speciellt att ibland årets elever finner två modiga herrar från Hemvärnet som tagit uppgiften i koket på allvar och anmält sig till grundkurs fältkock, ett föredöme vilket jag hoppas får efterföljare kommande år. Då kommer jag osökt in på ett annat glädjeämne, nämligen att få provsmaka resultatet av matlagningen, ”mycket väl godkänt”, sagt av en Skåning!

Att driva en skola med nästan hundra elever och ett tjugotal instruktörer kräver bra organsiering och att planera i god tid. Redan i mars träffades skolledningen och kurscheferna för att stämma av och göra materielbeställningar.

- Att arbeta i skolledningen på en så stor skola som Lottornas Frivilligskola på Revingehed är en fantastisk uppgift, berättar ställföreträdande skolchef Carin Staaf. Det handlar om att vara organisationens representant på plats men även att vara delaktig i utbildningar på olika sätt samt att se till att både instruktörer och elever får de bästa förutsättningar för att lära sig det de är här för. Det handlar om frivilliga som åker hit under sin semester eller tjänstledighet och vill då ha ut så mycket som möjligt av den tid som de lägger här för att utbilda sig till en befattning inom totalförsvaret.

-De som egentligen gör det jobbet är ju givetvis kurschefer och instruktörer men min uppgift är att stötta dem i sitt arbete så det får bästa möjliga lärandemiljö.