En motor i integrationen av nyanlända | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

En motor i integrationen av nyanlända

Moderatkvinnorna skriver i en debattartikel att de frivilliga försvarsorganisationerna, FFO, borde få förstärkta resurser för att bidra till integration av nyanlända. De menar att vi FFO kan vara en motor i integrationen samtidigt som de nyanlända får kunskap om civilt försvar och därmed kan bidra till det.

Vi är glada att Moderatkvinnor vill ta vara på det engagemang och den kraft som finns i de frivilliga försvarsorganisationerna.

En av statens kärnverksamheter är Sveriges försvar och att värna medborgarna. Men kunskapen har minskat om hur samhället skyddar sig mot intrång som kan förstöra nationens frihet, rättstatens och demokratins principer eller den enskilde individens egenansvar att kunna klara sig inledningsvis i en kris som drabbar oss i vardagen. Även individens kunskap om sitt eget ansvar för hela samhällets säkerhet har minskat. Men det är helt nödvändigt att informera, engagera och utbilda medborgarna så det skapas både förståelse och en vilja att ta ansvar för att fortsätta värna de värderingar som också utgår från statens grundläggande värden.

Som frivillig försvarsorganisation har Svenska Lottakåren många års erfarenhet av att informera, samla, organisera och utbilda medborgare. En självständig och oberoende ideell sektor är dessutom en garant för demokrati och mångfald.

I vår verksamhet involverar vi fler befolkningsgrupper, breddar samhällets möjligheter till ökad kompetens och förmåga hos befolkningen inom området samhällets försvars- och krisberedskap samt synliggör kvinnoperspektivet. Vi bidrar med information och utbildning som stärker individens egen förmåga att ”koppla på sin radar” för behov i sin omgivning, och för att kunna hjälpa till.

I och med att vi som organisation finns över hela landet så ger lottakårernas lokala verksamhet en möjlighet till starkt lokalt engagemang, inte minst i att skapa möten med kommuninvånare. 

Under den stora flyktingkrisen hösten 2015 arbetade många lottor med stöd till Migrationsverket, men även som stöd till flyktingboenden runt om i landet. Våra lokala lottakårer genomför verksamhet särskilt för kvinnor genom att skapa möten och genomföra olika aktiviteter. De hämtar dem med egen transport, arrangerar träffar i den egna kårlokalen med olika aktiviteter. De lagar även mat och har språkträning. Genom lottakårernas verksamhet får kvinnorna kontakt med svenskar och samhället i stort.

Svenska Lottakåren tror på att bygga relationer, vi tror på möten, information, utbildning och att förmedla kunskap. I mötena börjar förståelsen och kunskapen om krisberedskap och ytterst kriget, och den uppgift som olika myndigheter har i förhållande till individens eget ansvar för sin och samhällets säkerhet. Vi arbetar för att involvera, skapa intresse och engagemang.

Läs debattartikeln: Låt nyanlända stärka civilförsvaret