Ett förtroendeuppdrag av kommunen

Jag är ansvarig för Frivillig Resursgrupp (FRG) i Sollentuna kommun. Bland annat får jag väl säga. Min drivkraft är att få folk att växa och under mina 27 år i Lottakåren har jag verkligen fått uppleva detta.

Publicerad 18 maj 2010

Mänskliga rättigheter börjar i kåren

Öppenhet och tolerans för varandra – det är min tanke att om vi kan visa det i arbetet inom kåren kan vi också arbeta så ute på fältet. Ja, jag tror att det är så arbetet med mänskliga rättigheter börjar. I vår kår har vi därför ett årligt pris för den lotta som gjort stora insatser som medmänniska i kåren. Det är ett sätt att visa och uppmuntra oss alla att verka i det lilla.

Ett förtroendeuppdrag av kommunen

Som FRG-ansvarig har jag fått ett ansvarsfullt förtroende. Jag och två kollegor lyder under säkerhetschefen och har ett stort mandat att själva bestämma vad och hur vi ska förbereda oss för en krissituation i kommunen. Målet är att stödja de kommunala insatser som finns men som inte räcker till när den stora katastrofen är ett faktum. Det handlar om local business. Saker som händer i det Sollentuna som jag känner och behärskar. Jag vet vem jag kan låna en stor grill av om vi snabbt måste lösa matfrågan eller vem som har en stor bil för att kunna transportera människor. Mitt nätverk är en tillgång som Lottakåren har nytta av. Och Lottakåren har självklart utvecklat mig. Ja, vi utvecklar och ger näring åt varandra.

Allvarliga saker händer

FRG:s uppdrag är att vara en stödtrupp för kommunen när en katastrof inträffar. Till exempel ett stort strömavbrott eller en giftläcka. Vi ska aldrig vara inne i själva hjälpinsatsen, utan det tar blåljusmyndigheterna hand om. Däremot kan vi hjälpa till med att knacka dörr och sprida information, ta hand om människor som behöver hjälp. Vid ett större strömavbrott vintertid till exempel går det fort från nödläge till katastrofläge. Frånvaron av värme och vatten är det första som drabbar oss. Friska och starka människor klarar det, men gamla och sjuka? Vad gör man när man inte ens kan spola på toaletten? En uppgift som är prioriterad vid nödläge är just Hemtjänsten. När händer och fötter inte räcker till, handlar det helt enkelt om att bära ut mat och vatten. Se till att folk inte insjuknar och att situationer inte blir akuta.

Eller som den tragiska massakern på skolan i Tusby i Finland 2007. Det kan hända här också. I våras gjorde vi en studieresa dit med lottakåren, och fick lära oss om hur de hade hanterat efterarbetet. Det var otroligt lärorikt. Vi var ett gäng på femton personer som åkte iväg och alla som ville fick följa med.

Alla är välkomna i vår kår

Vår kår är aktiv och välmående. Att den är det beror på alla våra underbara kårmedlemmar. En av kärnfrågor i vår kår är att vi ska möta och ta emot alla typer av människor. Så här möts vi oavsett yrke, bakgrund och ålder. Kunskapen om mänskliga rättigheter börjar i fikarummet, det är min fasta övertygelse!