Finska Lottatraditionsförbundet firade 25-årsjubileum | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Finska Lottatraditionsförbundet firade 25-årsjubileum

Fyra finska f d lottor

Den finska Lotta Svärd-organisationen tvingades lägga ner sin verksamhet enligt Mellanfredsfördraget 1944, bl. a under förevändningen att organisationen var fascistisk.
Därmed inleddes en nästan 50-årig tystnad om den enorma arbetsinsats som alla enskilda lottor gjort under såväl vinterkriget som fortsättningskriget åren 1939-1944.

Elisabeth Carlberg var åtta år gammal när hon under fortsättningskriget anslöt sig till smålottorna. Idag känns dräktens dåvarande bärare igen med namnet Elisabeth Rehn. Elisabeth Rehn var Finlands försvarsminister under åren 1990-1995 och hon steg fram som den första av de statliga företrädarna och började rasera tystnaden kring organisationen vid en stor Lottafest i Finlandiahuset 1991.

Året därpå bildades Lottatraditionsförbundet med syfte bland annat att sprida korrekt kunskap om Lotta Svärd-organisationen och att stärka försvarsviljan, sprida kunskap om Finlands försvar och utveckla kvinnors beredskap att klara sig i undantagsförhållanden.

Idag har förbundet 28 föreningar med sammanlagt 4 400 medlemmar spridda över hela landet.

Så var det då dags för 25-årsjubileum i oktober i år, då jag hade förmånen att få delta på rikslottachefens uppdrag.

Festligheterna inleddes med mottagning i stadshuset i Kuopio och tal av kommunstyrelsens ordförande. Dessvärre räcker inte undertecknads kunskaper i finska till för att förstå vad som sades, men att döma av de övriga gästerna var det mycket uppskattat. Jag hade god hjälp med tolkning av tidigare ordföranden i Soldathemsförbundet, Eva Lindblad, som är finlandssvenska och helt tvåspråkig.

Söndagen inleddes med en ekumenisk gudstjänst i Kuopios domkyrka och kransnedläggning vid hjältegraven.

På eftermiddagen vidtog sedan det officiella programmet i Kuopios Musikcenter. Innan allt började fick vi en överflygning av en F-18 Hornet från Karelens flygflottilj, som har sin bas i Kuopio. Ca 800 personer deltog varav många var klädda i lottadräkt.

Tidigare lottan Maire Rautakoski, 92 år gammal, berättade klart och tydligt om lottornas historia utifrån sina egna erfarenheter. Högtidstalet hölls av finska presidentens hustru Jenny Haukio, som också inflikade delar av talet på svenska, Mycket uppskattat!

I programmet ingick också vacker musik, folkdans med härliga små barn klädda i folkdräkt och sång av skickliga operasångare.

Man blir otroligt imponerad av dessa äldre damer, varav många fortfarande är mycket vitala. Deras berättelser är för många av oss som inte kommit så nära krig ibland helt obegripliga och inger stor respekt för de insatser lottorna gjorde. Mitt besök var mycket uppskattat och min tacksamhet stor för att jag fick tillfälle att delta.

Marianne af Malmborg
F d rikslottachef