Försvaret av Sverige är allas vårt ansvar | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Försvaret av Sverige är allas vårt ansvar

Snart går 19 000 kvinnor och män in i den största övningen i sitt slag för Försvarsmakten på över 20 år. Att både kvinnor och män är en del av övningen kan vi idag kanske se som självklart speciellt i ljuset av att den könsneutrala värnplikten återinförts. Men fortfarande utgör kvinnor enbart ca 16 % av Försvarsmaktens anställda.

Att engagera fler kvinnor att vilja vara en del av Försvarsmakten är en demokratifråga. Försvarsmakten ska skydda vårt samhälles grundläggande värderingar; demokrati och mänskliga rättigheter, då kan inte ansvaret ligga på enbart halva befolkningen.

Mellan oktober i år och april nästa år kommer drygt 6 000 ungdomar födda 1999 att mönstra i enlighet med lagen om totalförsvarsplikt. 25% av dem är kvinnor. Det kan jämföras med 16% de år som militär grundutbildning var frivillig(1).

Varför söker sig inte fler kvinnor till Försvarsmakten? Det finns säkerligen flera faktorer som bidrar men att som minoritet verka i en organisation som traditionellt har varit uppbyggd av män för män är självklart en utmaning. Ett alternativt möte med Försvarsmakten är via ett medlemskap i en frivillig försvarsorganisation såsom Svenska Lottakåren. 2016 genomförde 406 personer grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) och av dem var 45% kvinnor(2).

Vi ser att speciellt unga kvinnor söker sig till oss som ett alternativ för att pröva om försvaret är något för dem och flera av dem säger ”ja, Försvarsmakten är för mig, jag klarar det”. Det gör mig stolt att veta att vi idag, precis som när vi grundades 1924, bidrar till ett starkt försvar av Sverige och att alltfler kvinnor axlar ansvaret för att försvara Sverige.

Det är bara med hela samhällets kompetens som vi kan bygga ett försvar för alla. Ett försvar som varje medborgare känner representerar dem. Ett försvar som försvarar dig och mig oavsett kön, ålder, hudfärg eller vem vi älskar. Och det är allas vårt ansvar att bidra på det sätt vi kan.

Barbro Isaksson
rikslottachef
 

Referenser:

  1. Rekryteringsmyndigheten
  2. Försvarsmaktens årsredovisning 2016