Försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

Foto:Region Gotland/Malin Ericsson

På söndag är det dags igen för Almedalsveckan, samlingsplatsen där politiker, organisationer och företag nätverkar. Svenska Lottakåren finns på plats för att träffa uppdragsgivare och knyta nya kontakter.

Det händer väldigt mycket under Almedalsveckan och även om allt är kostnadsfritt så kan ju inte alla vara på plats. Vi har valt ut några seminarier som vi vill tipsa om och som du kan se även om du inte är på plats:

Måndag 3 juli

 • Offentliga Affärer: Den nationella säkerhetsstrategin, kl 11.00-11.30
  Sverige ska vara ett öppet och tryggt samhälle för alla. Regeringens nationella säkerhetsstrategi är bred och omfattar alltifrån trygghet, säkerhet och hälsa till att försvara frihet och rätt till självbestämmande. Hur ser strategin ut för att nå dessa mål? Hur blir vi trygga och säkra?
  Medverkande:

  Anders Ygeman, Inrikesminister, (S) Regeringen
  Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

 • Sverige i Världen: Ryssland och Östersjön – hur hanterar vi det nya säkerhetsläget?, kl 11.00-11.45
  Säkerhetsläget runt Östersjön har försämrats. Rysk militär förmåga har stärkts och ökar, den europeiska säkerhetsordningen är sargad. Hur hanterar Försvarsmakten och övriga samhället den nya situationen? Hur agerar Finland och andra länder runt Östersjön? Vilka är utmaningarna nu och framöver?
  Medverkande:
  Micael Bydén, Överbefälhavare, Försvarsmakten
  Matti Anttonen, Finlands ambassadör
  Carolina Vendil Pallin, Forskningsledare, FOI
  Lena Bartholdsson, Moderator, FOI

 • Dagens Nyheter: Kriget mot sanningen, kl 11.00-12.30
  Falska nyheter och dolda bindningar. Det är en välregisserad teater som pågår i världspolitiken. Syftet är att påverka opinionen utan att lämna spår. Hur går det till? Aktionerna kopplas ofta till Kreml - men är det bara Ryssland som jobbar så?
  Medverkande:
  Peter Wolodarski, Chefredaktör, Dagens Nyheter
  Ingrid Carlberg, Författare och journlist
  Jessikka Aro, Journalist, YLE
  Johan Wiktorin, Säkerhetspolitisk analytiker
  Patrik Oksanen, Ledarskribent Mittmedia
  Lina Lund, Utrikeskorrespondent, Dagens Nyheter

 • Försvarspolitisk Arena: Den nya frivilligheten, kl 13.00-13.45
  Arrangör: Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS)
  Det nya totalförsvaret behöver en ny frivillighet. Vid svåra påfrestningar på samhället behöver vi kunna mobilisera kvalificerade kompetenser inom många skilda samhällssektorer. Hur kan framtidens nya frivillighet se ut för att möta samhällets utmaningar?
  Medverkande:
  Malin Dreifaldt, FOS
  Moderator Michael Malm, FHS

 • FOI: Hur bygger vi svenskt försvar och säkerhet i en oroligare omvärld?, kl 13.15-14.45 (webbsändning finns tillgängligt efter seminariet)
  Det försämrade säkerhetsläget i vårt närområde har förändrat svensk säkerhetspolitik. Alla pratar om gråzon, men vad är det och hur hanterar vi den? Påverkansoperationer utmanar demokratin och cyberrymden är ett nytt slagfält. Hur utvecklas svensk säkerhetspolitik, och vilka frågor behöver hanteras?
  Medverkande:
  Peter Hultqvist, Försvarsminister, Socialdemokraterna
  Allan Widman, Ordf Försvarsutskottet, Liberalerna
  Gunnar Karlsson, Chef MUST, Försvarsmakten
  Ahn-Za Hagström, senior analytiker, Säkerhetspolisen
  Patrik Oksanen, Ledarskribent, Mittmedia
  Carolina Vendil Pallin, Forskningsledare, FOI
  Lena Bartholdson, moderator, FOI

 • Forum - idéburna organisationer med social inriktning, Riksidrottsförbundet: Nu bryter vi utanförskapet – civilsamhället bygger ett öppnare Sverige, kl 13.45-14.45
  Vilken roll ska civilsamhället ha i det framtida Sverige för ett ännu mer öppet och inkluderande samhälle? Hur ska samverkan utvecklas och gränsdragningar mellan offentlig och ideell sektor göras?
  Sverige är ett rikt land med välfärd och frihet som många kan ta del av. Trots det är utsattheten stor i vissa områden som präglas av trångboddhet, höga ohälsotal, låg sysselsättning, låga studietal och lågt valdeltagande. Samhället står inför stora utmaningar i en orolig samtid. Men utanförskap och utsatthet kan motverkas. Föreningslivets styrka är engagemang, gemenskap och frivillighet. Det är mycket starka krafter och när vi samverkar ser vi tydliga resultat.
  Medverkande:
  Ardalan Shekarabi, Civilminister, (S) Regeringen
  Helen Ottosson Lovén, Generalsekreterare, Svenska Kyrkan
  Stefan Bergh, Generalsekreterare, Riksidrottsförbundet
  Anders Danielsson, Generalsekreterare, Svenska Röda Korset
  Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen
  Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum - idéburna organisationer med social inriktning
  Birgitta Englin, Moderator, Global Utmaning

 • Försvarspolitisk Arena: Folkligt förankrat försvar, kl 14.15-15.00
  Arrangör: Folk och Försvar
  Det är dags att förbereda landet för en allt mer osäker omvärld. Den nya konflikten ställer också till del nya krav på hur vi bygger vår säkerhet. Vilken betydelse ska civilsamhället ha i det nya totalförsvaret? Och hur förankrar vi idén hos var och en av oss?
  Medverkande:
  Bengt Sandström, Generalsekreterare, Försvarsutbildarna
  Katarina Hedberg, Generalsekreterare, Scouterna
  Ylva Jonsson Strömberg, Chef Katastrof och Policy enheten Nationell verksamhet, Svenska Röda Korset
  Moderator: Henrik Karlsson, Folk och Försvar
   
 • Försvarspolitisk Arena: Framtidens soldat - en hacker? Så fungerar cyberförsvaret
  Arrangör: Försvarshögskolan
  Under året har flera allvarliga cyberattacker riktats mot myndigheter. Hur väl rustat är Försvarsmakten och svenska samhället att motstå IT-hoten? Och vem skyddar oss – näringslivet, staten eller vi själva? Panelsamtal om hur stater använder IT-angrepp som politiskt vapen i fred och krig.
  Medverkande:

  Johan Sigholm, Forskare i cyberkrigföring, Försvarshögskolan
  Daniel Akenine, Säkerhetschef, Microsoft Sverige
  Richard Oehme, Verksamhetschef för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  Tom Samuelsson, Moderator, Försvarshögskolan

Tisdag 4 juli

 • FOI, Sida, Svenska Institutet: Desinformation hotar demokratin – vem kan man lita på?, kl 9.00 - 9.45
  Lever vi i en post-sanning-tid? Hur möter Sverige exempel på desinformation? Hur stöds demokratisk utveckling i områden där tilliten är lägre? Hur är risken för att val påverkas, globalt och på hemmaplan? Hur stärker vi samhällenas och individernas motståndsförmåga?
  Medverkande:

  Marcin de Kaminski, Expert yttrandefrihet/ICT, Sida
  Niklas Rossbach, Forskare, FOI
  Annika Rembe, GD, Svenska Institutet
  Nils Svartz, vik GD, MSB, Myndighetens för samhällsskydd och beredskap
  Lena Bartholdsson, Moderator, FOI

 • Försvarspolitisk Arena: Försvarsvilja på riktigt, kl 10.30-11.15
  Arrangör: Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS)
  De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll i krisberedskapen. Specialistkompetenser inom olika områden bidrar till folkförankring och kunskap om vad som krävs vid påfrestningar på samhället. Hur kan denna kompentens utnyttjas i det nya totalförsvaret?
  De 18 frivilliga försvarsorganisationerna har olika kompetenser och inriktningar som kompletterar varandra. De finns över hela landet och bidrar till en fördjupad folkförankring och ökad kunskap om vad som krävs vid svåra påfrestningar på samhället. Varje organisation har specialistkompetens inom sitt område. Genom utbildningar och övningar ser organisationerna till att medlemmarnas kompetenser bevaras och utvecklas. Medlemmarna bemannar specialistbefattningar inom totalförsvaret, både civilt och militärt och bistår med hjälp när samhället har särskilda behov av insatser. Det finns flera händelser där frivilliga har bidragit med både kompetens och uthållighet. Branden i Västmanland 2014, Flyktingsituationen 2015 och Mjältbrandsepidemin 2016 är några exempel. Det finns andra exempel där kommuner, länsstyrelser och myndigheter arbetar långsiktigt med de frivilliga försvarsorganisationerna för att skapa redundans och tillföra mer kompetens vid behov.
  Medverkande:
  Nils Svartz, Tf GD, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  Peter Sandwall, GD, Försvarsmakten
  Åsa Lindestam, Riksdagsledamot, Sveriges riksdag, (S)
  Daniel Bäckström, Riksdagsledamot, Sveriges riksdag, (C)
  Malin Dreifaldt, Ordförande, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS)
  Moderator Annicka Engblom, Riksdagsledamot, Sveriges riksdag, (M)
   
 • FBA (Folke Bernadotteakademin): EU:s kris och krishanteringsförmåga, kl 13.00 - 13.45
  Storbritannien lämnar EU, valutasamarbetet haltar och flyktingströmmar utmanar den fria rörligheten. Utanför EU:s dörr pågår ett krig i Ukraina. Rysk aggression är skälet bakom en av EU:s största insatser. I EU:s globala strategi talas om existentiell kris. Vilken förmåga har EU att hantera kriser?
  Medverkande:

  Ann Linde, Sveriges EU- och handelsminister, (S)
  Katarina Areskoug Mascarenhas, chef EU-kommissionens representation i Sverige
  Sven-Eric Söder, generaldirektör FBA
  Jan Joel Andersson, rådgivare Europeiska försvarsmyndigheten (EDA)
  Marika Griehsel, moderator

På plats i Almedalen är vice ordförande Malin Andersson och kommunikatör Maria Öst. PÅ Svenska Lottakårens Facebook och Twitter kan du följa vad som händer i Almedalen. Vill du ta del av alla samtal så följ #almedalen på Twitter. Försvars- coh säkerhetspolitiska diskussioner kan du följa på #fpaalmedalen.