Försvarsbudkavle överlämnas på riksstämma

Över 110 lottakårer har skrivit under den försvarsbudkavle som kommer att överlämnas till Försvarsberedningens ordförande Karin Enström och till statssekreterare Håkan Jevrell på Svenska Lottakårens riksstämma lördagen 22 november.

Publicerad 20 november 2008

Budkavlen startades av Simrishamns armélottakår och uppmanar beslutande politiker till att sluta banta försvaret.

- Krig är inte det enda katastroftillstånd som kan drabba oss. Vi efterlyser realistiska möjligheter för Försvarsmakten, inkluderande frivilliga krafter över hela landet, att medverka vid lokala/regionala katastroftillstånd, säger Simrishamns kårchef Mona Burman.

- Våra medlemmar utbildar sig frivilligt för att kunna hjälpa till vid både civila katastrofer och i händelse av yttre hot. Vi vet att vi behövs när samhället råkar ut för påfrestningar och självklart är därför många lottor idag oroade över försvarets nedskärningar, säger avgående rikslottachef Elisabeth Falkemo i en kommentar.

Svenska Lottakåren, som är Sveriges största frivilliga försvarsorganisation för kvinnor, har fått vidkännas de senaste årens hårda budgetnedskärningar till men för samhällets krisberedskap.

Riksstämman genomförs i närvaro av Svenska Lottakårens beskyddare H.K.H. Kronprinsessan Victoria och Överbefälhavare Håkan Syrén.

Vid frågor eller kommentarer, kontakta rikslottachef Elisabeth Falkemo, 070-288 00 57.

Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö, sal K1
Tid: 11.30-18.00

Ackreditering krävs. Vänligen meddela närvaro senast kl 13.00 21 november till anna-lena.bard[at]svenskalottakaren.se.