Från ord till handling under corona-krisen | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Från ord till handling under corona-krisen

Corona-pandemin är på många sätt en annorlunda krissituation, men precis som vid olyckor eller bränder är de frivilliga försvarsorganisationernas insatser väldigt viktiga för samhället. Giggi Steijer är en av de ansvariga för Frivilliga resursgruppen, FRG, i Sollentuna, som på uppdrag av kommunen handlar till äldre som inte kan gå och handla mat själva.

– Den här insatsen behövs för att begränsa corona-spridningen. Det finns många äldre som inte har vänner, släkt eller grannar som kan handla åt dem, så insatsen är ju till för dem som är mest utsatta, säger Giggi Steijer som själv är nyss fyllda 60.

FRG i Sollentuna har kontrakt med kommunen, vilket innebär att FRG kan bli tillfrågade om hjälp vid krissituationer. Insatsen i samband med corona-pandemin startade med att FRG gjorde en kartläggning av hur många inom FRG som skulle kunna ställa upp oavsett insats. Sedan satte FRG och kommunen tillsammans upp en rutin för att handla till invånare i riskgrupper, främst äldre. Insatsen innebär att de som behöver hjälp med matinköp ringer in till kommunen, som tar in inköpslistor och säkerställer att det är rätt personer som får hjälpen.

– Sedan ger de oss inköpslistan, vi har ett kort från kommunen och både västar och legitimation så att det ska vara säkert för både den som begärt handling och för kommunen. Även om det finns webbgrupper och grannar som hjälper till är vi ett komplement som är lite mer formellt, eftersom vi finns under kommunens ansvar, berättar Giggi Steijer som är en av tre ansvariga för FRG i Sollentuna.

– Sedan får vi se om det blir fler saker kommunen vill ha hjälp med. Då får vi fördela den här uppgiften på andra och ta oss an nästa uppgift. I andra fall kan det handla om en brand, en bussolycka eller liknande. Men oavsett händelse erbjuder FRG extra händer och fötter som avlastar exempelvis brandkår och polis.

Gick med i FRG efter terrordådet 2017

Giggi Steijer har alltid varit samhällsengagerad och har även intresse och kunskap inom krishantering genom sitt arbete med operativa risker på Handelsbanken. Sedan tidigare är hon engagerad i Röda korset, men det var efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 som hon även gick med i FRG.

– Jag tycker att krishantering är spännande och viktigt att träna sig i. Det handlar om ett samhällsengagemang men det är även viktigt för egen del att få kunskap om hur saker fungerar i kriser. Man får också en väldigt stort och bra nätverk i kommunen, som ger en känsla av delaktighet och ansvar i samhället. Förutom att man lär känna en massa trevliga människor.

Som om inte FRG och Röda korset skulle räcka valde Giggi att också gå med i Sollentuna lottakår för omkring tio månader sedan.

– Det är många medlemmar i FRG Sollentuna som också är med i lottakåren, och när jag pratade med dem märkte jag att lottakåren hade mycket utbildningar och verksamhet kring den här typen av frågor, därför gick jag med i kåren. Men jag är ju fortfarande med i Röda korset också.

Fördel med organiserade frivilliga

Giggi Steijer tycker att Sverige generellt är väl rustat vad gäller frivilliga krafter, och ser det som viktigt och värdefullt med privata initiativ och att många människor ställer upp när det gäller. Men hon lyfter också fram fördelen med organisationer där det finns en struktur och upparbetade rutiner.

– Det märks till exempel när vi i FRG får uppgiften att organisera spontanfrivilliga. Som enskilda frivilliga personer har vi ingen gemensam grund men eftersom vi i FRG har en gemensam grundstruktur och även har övat ihop, finns det en kapacitet att fatta beslut och snabbt organisera saker och uppgifter. Så organisations-Sverige är en väldigt bra resurs i de här situationerna, oavsett om det är idrottsföreningar, Röda korset eller någon annan civilförsvarsorganisation.

Kanske kan corona-pandemin också locka fler att organisera sig, tror Giggi Steijer.

– Ja, jag tror att det blir effekter av alla typer av kriser, att människor engagerar sig mer. Det här kan också påverka miljötänkandet och engagemanget i närmiljön, jag tänker att det kan ha effekt på många områden.

Det är först på längre sikt som vi kommer att kunna utvärdera lärdomarna av pandemin, tror Giggi Steijer. Men hon tycker att lite mer krisberedskap vore bra.

– MSB har jobbat länge för att samhället ska ha lite längre krisberedskap, just för att vi har ett så pass sårbart samhälle med digitalisering och så vidare. Så jag tror att corona-pandemin kan ge mer gehör för att vi behöver öka krisberedskapen, både som individer och för hela samhället, och ta lite mer höjd för det.

Ett långsiktigt engagemang

Under corona-pandemin har förstås många utbildningar och andra saker ställts in, men Giggi ser fram emot ett fortsatt engagemang både i FRG och lottakåren när det återigen blir möjligt att gå utbildningar och träffas.

– Så länge jag jobbar är det svårt att binda upp mig för mycket. Jag har också nyss fått barnbarn så det vill jag ju prioritera. Men lottakårens arbete är långsiktigt så det kommer jag absolut fortsätta engagera mig i. Jag tänker mig främst någon stabstjänstutbildning eftersom jag främst är intresserad av organisation och administration – även om jag verkligen gillar att lottakåren är så praktisk i sin roll.

Fakta

Frivilliga resursgruppen, FRG, stöder och förstärker kommuners krishantering genom att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG är avtalsbaserat och varje kommun avgör själv om den vill inrätta och teckna avtal med en FRG. FRG:s uppgift blir då att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas vid en kris. FRG kan till exempel hjälpa till med evakueringar, informationsspridning, stabsadministration, dela ut vatten vid vattenavbrott, första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade. För att vara med i en FRG-grupp måste man vara medlem i någon frivillig försvarsorganisation och gå en grundutbildning som FRG anordnar. Därefter kan man teckna ett kontrakt med kommunen.

Civilförsvarsförbundet är den frivilliga försvarsorganisation som ansvarar för att samordna FRG.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är den statliga myndighet som ansvarar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

 

Text: Eva Jönsson, Copyfrabriken