FRG ger stöd till kommuner med coronaisolerade | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

FRG ger stöd till kommuner med coronaisolerade

Många personer över 70 år, eller i andra riskgrupper behöver hjälp med matinköp och andra tjänster när de måste stanna hemma i och med covid-19 pandemin. I ett första steg stärks de frivilliga resursgrupperna, FRG, som finns i 155 kommuner idag.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tecknat en överenskommelse med Sveriges Civilförsvarsförbund om samordningsansvar för FRG under krisen. FRG består av medlemmar ur många frivilliga försvarsorganisationer, bland annat lottor.

- FRG är ett gemensamt ansvar för oss frivilliga försvarsorganisationer. Vi backar upp Civilförsvarsförbundet som har samordningsansvaret så vi tillsammans kan ge stöd till de kommuner där FRG finns för att bidra till samhällets uthållighet över tid., säger Svenska Lottakårens generalsekreterare Anna Nubäck.

Som ett andra steg, för kommuner där FRG inte finns, har MSB och Sveriges kommuner och regioner, SKR, bett Svenska Röda Korset tillsammans med Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner, ingå en avsiktsförklaring om samverkan. Den innebär en trygg lösning under en begränsad tid som snabbt kan komma på plats, där andra lösningar inte redan täcker behoven.

För att hjälpen i båda lösningarna ska vara trygg för de utsatta så måste de frivilliga vara lämpliga för uppgiften och försäkrade.

Svenska Lottakåren kommer självklart att i de kommuner där FRG inte finns samverka med de organisationer som har fått uppdraget att samordna frivilliginsatserna där.

Som medlemmar i Svenska Lottakåren är vi organiserade och förberedda. Många av våra medlemmar är utbildade och övade och vi kan med vår kompetens göra en samhällsinsats om det behövs och krävs. Vi har gjort det många gånger under vår snart 100-åriga historia när samhället har bett oss om stöd.

Läs MSBs pressmeddelande