Frivilliga deltog i länsövergripande övningen Matteus

Både översvämningar och bränder, samtidigt som varken telefoni eller internet fungerade. Så var läget i mellansverige den 26 september – inte i verkligheten, men under övningen Matteus 23 då myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer tränade på att lösa en krissituation.

Publicerad 9 oktober 2023
Lena Ekelin
Fotograf:
Henrik Mill

Lena Ekelin var en av lottorna som deltog i övningen. Syftet var att träna på att hantera en större kris. 

– Vi träffades klockan 8 för stabsorientering, sedan blev vi uppdelade i olika arbetsuppgifter. Övningen pågick till sex, halv sju på kvällen då vi skildes åt. Så det var en intensiv dag. Det behövs egentligen flera dagar för att verkligen stresstesta krishanteringen, berättar Lena som till vardags är operationssjuksköterska på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Även om övningen bara omfattade en dag, var det många aktörer som deltog. Länsstyrelserna i Stockholm, Sörmland och Västmanland till Trafikverket, kommuner och flera frivilliga försvarsorganisationer. 

– Vi övade på ett läge där varken telefoni eller internet fungerar, så vi fick arbeta analogt och samarbeta med myndigheter samt andra frivilliga försvarsorganisationer. Vi kommunicerade via Rakel* men jobbade även med kortvågsradio tillsammans med Frivilliga radioorganisationen, FRO, för att få sambandsinformation om trafikläge, flygläge och andra lägesbilder. Det här behöver Sverige mer av! säger Lena Ekelin.

Stressigt, viktigt – och roligt

Totalt bedömer Lena att mellan 30 och 35 personer deltog i övningen i Västmanland varav fem från Svenska Lottakåren, som tilldelades olika roller och uppgifter. 

– Alla är civila stabsassistenter men vi hade helt olika arbetsuppgifter. Jag arbetade i huvudsak med FRO med att ta emot och prata via kortvågsradio, ta in meddelanden, skicka meddelanden, prata med Trafikverket, få lägesbilder från ordonnanser* och rapportera till staben.

Arbetet som stabsassistent handlar mycket om att vara spindeln i nätet, ta emot och vidarebefordra information och ärenden till stabschefen och sedan få instruktioner om vad som ska vidarerapporteras och till vem. Allt måste även dokumenteras analogt, så att varje ärende och varje beslut är spårbart. Det kräver både effektivitet och stresstålighet.

– Ibland kommer det otroligt mycket information som ska dokumenteras. Hinner du då inte dokumentera utan får en inringning via Rakel, då kanske du måste släppa det för att ta in ny information. Men du måste även klara av att våga säga ”du får vänta ett tag för jag har ett annat ärende jag måste göra klart först”. 

Förutom att det är roligt och nyttigt, ser Lena ett stort värde i att få samarbeta med andra som delar hennes engagemang:

– Det är kul och stimulerande att träffa likasinnade, alltså personer som vill samhället väl, som vill ställa upp vid en eventuell kris.

Bättre övning än förra året

Lena Ekelin deltog även i förra årets övning Matteus 22 och poängterar hur viktigt det är att utvärdera för att kunna förbättra samhällets förmåga att hantera krissituationer. Utvärderingen efter förra året ledde också till en bättre övning i år, tycker hon.

– Man lyckades tillvarata de egenskaper som de olika frivilliga försvarsorganisationerna kan erbjuda. Man hade även lyssnat på våra synpunkter, bland annat Lottakåren som sa att vi vill jobba med kartor och tablåer, och det fick vi göra i större utsträckning i år. 

Tablåer är exempelvis närvarotablå över vilka personer som befinner sig i staben och resurstablåer över vilka resurser som finns tillgängliga; finns det möjlighet få hjälp av räddningsverket eller brandkåren att pumpa bort vatten vid en översvämning, finns det generatorer till pumpar eller andra maskiner? Kartor används på motsvarande sätt för att hela tiden ha en översikt över pågående händelser och platser. 

– Vi lägger då en kartplast på kartan så att vi kan rita in pågående händelser, som var vägen är avstängd och var ordonnanserna befinner sig. Sedan reviderar man kartan hela tiden. Det finns många hjälpmedel som man glömt bort idag när vi gör nästan allt digitalt. Men om strömmen inte fungerar måste vi kunna det här.

Många roller och utbildningar

Lena Ekelin är nyss fyllda 65 och förutom rollen som vice kårchef är hon utbildningslotta för civila avtal i sin lottakår och även Svenska Lottakårens civila kontaktperson i två av Sveriges sex beredskapsområden. Visst ja, hon har även gått civil adjutantutbildning och utbildat sig till informatör för totalförsvaret.

– Det var 2,5 veckas utbildning då man lärde sig väldigt mycket om det militära försvaret. För en civil person var det väldigt kul och intressant, säger Lena. 

Utifrån Lenas många engagemang och roller låter det som hon varit lotta länge, men hon gick med för bara tre år sedan, 2020. 

– Det var under pandemin som jag förstod hur sårbart samhället är för olika händelser. Då jobbade jag på ett tyskt medtech-företag och gick in på helgerna som sjuksköterska på covid-intensiven. Men jag ville engagera mig mer, så då gick jag med i Västra Aros lottakår. 

Stabsassistent är hon sedan 2021 och den rollen valde hon för att det passar hennes personlighet och påminner en del om sjuksköterskeyrket:

– Som operationssjuksköterska händer det oförutsedda saker och ofta mycket på en gång, som du måste klara av att hantera. Det tycker jag är roligt, säger Lena.

Trots det oroliga världsläget med krig, kriser och klimatförändringar ser Lena positivt på samhällets goda krafter, samtidigt som hon understryker att det krävs utbildning för att verkligen kunna göra skillnad. 

– Det finns så många duktiga människor i det här landet, man kan bara titta inom idrotten på alla föräldrar som engagerar sig som tränare och ledare. Det finns också en stor vilja att hjälpa till vid kriser. Men du måste förstå vad du gör oavsett om det är i det militära eller civila. Du måste även ställa dig i ledet och lyssna på den som bestämmer, det kräver disciplin och kunskap, säger Lena och fortsätter: 

– Jag tycker självklart att det är bra att de frivilliga försvarsorganisationerna har fått en stort uppsving, även om det är tråkigt att det krävs ett krig för att samhället ska vakna. Men jag tror att majoriteten faktiskt har vaknat. Så viljan finns, det gäller bara att samordna alla våra goda krafter så att myndigheter och andra kan ta vara på dem. 

* Förklaring av begrepp

Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning. Rakel används bland annat av polis, räddningstjänst, sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som hanterar farliga ämnen. Alla landets länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.
Ordonnans är ett sändebud med uppgift att fysiskt transportera meddelanden och rapporter.   

Text: Eva Jönsson, Copyfabriken