Frivilliga försvarsorganisationer ställer krav på försvarsberedningen | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Frivilliga försvarsorganisationer ställer krav på försvarsberedningen

I en gemensam skrivelse ställer frivilliga försvarsorganisationer krav på försvarsberedningen. Kraven offentliggjordes på Folk och Försvars konferens i Sälen i dag 14 januari.

Riksdag och regering anser att de frivilliga försvarsorganisationerna har en viktig funktion både för försvaret och krisberedskapen, men också för att skapa intresse för demokratiska principer hos ungdomar. Man ser dessutom organisationerna som en kostnadseffektiv resurs. Organisationerna vill att försvarsberedningen i praktiken tar fasta på detta.

I en gemensam skrivelse lägger de frivilliga försvarsorganisationerna därför fram ett antal krav på försvarsberedningen. Några av kraven är:

  • Försvarsberedningen bör verka för att långsiktigt säkerställa de frivilliga försvarsorganisationernas ekonomiska möjligheter att genomföra utbildning och övning för att kunna bidra till samhällets krishantering och insatser vid höjd beredskap.
  • Försvarsberedningen bör framhålla betydelsen av de frivilliga försvarsorganisationernas ungdomsverksamhet för fortsatt folkförankring och ge organisationerna ett ökat ansvar för och ekonomiska förutsättningar att engagera ungdomar.
  • Försvarsberedningen bör precisera de frivilliga försvarsorganisationernas betydelse för personalförsörjningen inte bara inom Hemvärnet utan även inom Försvarsmakten i övrigt.
  • Försvarsberedningen bör ta fram beslutsunderlag till regeringen för en tydlig precisering av mål för samhällets krisberedskap och de frivilliga försvarsorganisationernas förväntade roll i krishanteringen.
  • Försvarsberedningen bör framhålla att de frivilliga försvarsorganisationerna kan spela en viktig roll i uppbyggnaden av ett nytt civilt försvar.

fos-fb-140115.pdf

Ladda ner