Frivilligorganisationer i samarbete

Första helgen i oktober sammanstrålade ett antal frivilligorganisationer i Stockholm för att utveckla en gemensam stabsövning. Bland annat deltog Svenska Lottakåren, Civilförsvarsförbundet, Försvarsutbildarna, Frivilliga automobilkåren, Bilkåren och Brukshundsklubben.

Publicerad 12 oktober 2022
""
Fotograf:
Maria Ibsén
Stefan Dahlhielm

- Vi jobbar med en flerstegsraket, för att öka samverkan och samarbete mellan de olika frivilligorganisationerna. Vi kan komplettera och stärka varandra, och vi behöver lära känna varandra bättre för att ta vara på allas kompetenser, säger Stefan Dahlhielm från arbetsgruppen för övningen.

Uppdraget kommer från MSB och under helgen gick deltagarna igenom den nya e-utbildningen för stabsarbete som tagits fram av Svenska Lottakåren. Tillsammans med kursboken Att arbeta i en civil stab kan den skapa en grundförståelse för alla som kommer i kontakt med staber i sitt frivilliguppdrag. Tanken är att den också ska utgöra grunden för dem som kommer till framtida gemensamma övningar. Tillsammans testade deltagarna några korta scenarier för att utvärdera om e-utbildning och bok ger de önskade förkunskaperna. 

- Jag är jättenöjd med både utfallet och deltagarnas engagemang. Det som blir tydligt när vi samlas så här är att vi alla drivs av samma vilja att bidra, och har samma mål. Det finns en enorm styrka i frivilligorganisationerna, säger Carolina Rössner, helgens kurschef.

 

Text och foto Maria Ibsén