Funktionärer på konferens | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Funktionärer på konferens

Under två helger har våra funktionärer träffats för att nätverka och uppdatera kunskap.

Under två helger samlades 90 kårfunktionärer från hela landet till funktionärskonferens på Älvkarleö och Tylebäck kursgård för att nätverka och uppdatera sig om det senaste inom vår verksamhet. Allteftersom deltagarna samlades steg sorlet när gamla vänner möttes och nya bekantskaper inleddes.

Rikslottachefen Annette Rihagen och vice ordförande Barbro Isaksson inledde varsin konferens med att sätta ramverket för helgen mot bakgrund av vår vision - Sveriges främsta forum för kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. I all vår verksamhet strävar vi efter att uppfylla visionen och genom våra medlemmars engagemang bidrar vi till tryggheten i vårt samhälle. Våra funktionärer har en viktig uppgift i att förmedla visionen till hela organisationen och i att leda organisationen framåt.

Under konferensen fick deltagarna den senaste informationen genom att delta i tre olika workshopar. Här gick vi igenom om organisationen, stadgan, olika administrativa rutiner, vår utbildningsverksamhet, våra uppdrag för Försvarsmakten, den snåriga vägen till ett avtal med Försvarsmakten, vår civila utbildningsverksamhet, vår ungdomsverksamhet, ungdomsrådet Ungt Forum, Mpower, vad våra medlemsrådgivare kan hjälpa till med, hur vi arbetar i nätverk mellan lottakårerna, genomgång av vår hemsida och massor med rekryteringstips.

Mellan workshoparna nätverkades det och alla delade med sig av sina erfarenheter kårerna emellan.

Med påfyllda energimagasin och med många uträtade frågetecken avslutades två härliga dagar med många glada skratt och varma kramar. Våra kårfunktionärer gör ett fantastiskt arbete och en viktig insats för att föra organisationen framåt.

Tills vi ses igen; ha visionen i sikte!