GBk stab har befälet | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

GBk stab har befälet

GBk eleverna planerade under lördagen upprättandet av stab inför utbildningsövningen. Deras uppgift som stabsgruppchef är att planera hur arbetet med att bygga staben ska gå till, vem som gör vad och vilken materiel som måste beställas.

16:20 tog GBk befälet över ledningsstödseleverna och inledde stabsarbetet med middag och teambuilding. Nu fick de också äntligen träffa sina chefer; kompani och bataljons chefer som kommer från hemvärnsförband i Skåne.

Under snart tre dygn har GBk eleverna lett arbetet med hjälp av respektive bataljons och kompanichefer. De har sett till att hanteringen av meddelanden fungerar smidigt, hållt stabsorienteringar för bland annat Rikslottachefen, och planerat vila och mat för sin personal. Det är inte alltid så lätt att hålla reda på all information och ge rätt information till rätt förband eller person.

Eleverna är mycket glada för de duktiga stabsassar de fått jobba med och säger att de själva fått bra feedback att ledningsstödseleverna är nöjda med deras insats.

Nu går några varma, tugga och roliga dagar mot sitt slut och GBk eleverna åker på onsdag hem till sina egna förband för att fortsätta praktisera sina nya kunskaper och erfarenheter.