Genomförande av utbildning under hösten | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Genomförande av utbildning under hösten

När nu restriktionerna på grund av corona-pandemin har lättat något är det möjligt för oss att genomföra utbildning fysiskt på plats igen. Under hösten planerar vi för att genomföra verksamhet med vissa justeringar för att möta rekommendationerna från myndigheterna.

Det är många som väntat länge på att gå utbildning och därför är vi glada att nu kunna genomföra utbildning på plats under hösten. 

För att genomföra utbildning så smittsäkert som möjligt kommer vi även under hösten att i första hand anta elever regionalt. 

På plats gäller att hålla avstånd och tvätta händerna ofta samt använda handsprit. Självklart deltar ingen om man har minsta symptom oavsett om man är vaccinerad eller inte. 

Vi rekommenderar alla som erbjuds vaccin att vaccinera sig för att bidra till att skydda både sig själv och andra. Du behöver själv bestämma dig för om du känner dig trygg med att åka iväg på utbildning ifall du känner oro för din egen eller andras hälsa. 

Vad som gäller specifikt för den utbildning du ska gå, till exempel när det kommer till resor och boende, får du information om i ditt antagningsbesked. 

Kansliet följer löpande utvecklingen och tar efter hand beslut om nya riktlinjer ifall att smittläget förändras. Det finns alltså fortfarande en risk för att restriktionerna skärps och då behöver vi justera verksamheten efter det. 

Vi tar var och en det ansvar vi behöver för att säkerställa att vi inte bidrar till en ökad smittspridning.

Följ myndigheternas råd: 
•    Krisinformation.se 
•    Folkhälsomyndigheten