GU-F ersätter TFU | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

GU-F ersätter TFU

I gröngräset på soldatutbildning.

På höstens militärskola i Ronneby genomför Svenska Lottakåren för sista gången TFU-utbildning. Nästa år ersätts nämligen TFU av GU-F – grundläggande soldatutbildning för frivilliga.

Vi har under årens lopp vant oss vid att första utbildningen om man är intresserad av att teckna ett militärt avtal är TFU-G, det som vi också i folkmun kallat för Minilumpen. Men så är det alltså inte längre. Från och med 2011 försvinner TFU i samtliga nivåer; TFU-G, TFU-GB, TFU-PB/KB. Istället introduceras GU-F, som också blir obligatorisk om man vill vidareutbilda sig för ett militärt avtal.

Tuffare utbildning

GU-F är en lite tuffare utbildning. Den är hela 14 dagar lång och ställer ökade fysiska krav på deltagarna. Ett riktmått för de som är intresserade är att man bör kunna springa tre kilometer på 18 minuter. Det är i dagsläget inget tvång för att bli antagen men en tydlig indikation mot krav på bra kondition och fysik om den militära frvilligkarriären lockar.

För i takt med att Sveriges försvarskarta ritas om och att Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna får en alltmer framskjuten position i det territoriella försvaret behöver även utbildningarna och kraven som ställs på de frivilliga försvarsorganisationerna ses över. Oavsett om du som lotta är fältkock, stabsassistent eller luftstridslotta så är du i grunden soldat och ska kunna försvara dig själv.

Mer vapentjänst och sjukvård

Och det är bland annat just vapentjänsten som fått betydligt mer utrymme i den nya kursplanen för GU-F. Hela 40 timmars utbildning på Ak4 väntar dig som är intresserad av att utbilda dig nästa år. Sjukvård och CBRN har också fått ett ökat utrymme på den nya kursen, som traditionsenligt avslutas med en tvådygnsövning i fält där man får praktisera mycket av det som man lärt sig.

Sök redan i december

2011 års GU-F-utbildningar kommer att publiceras och göras sökbara här på hemsidan i december. Det kommer att finnas uppemot 15 utbildningstillfällen under hela året men om du redan nu vet att du vill utbilda dig för ett militärt avtal rekommenderar vi att du genomför GU-F:n så tidigt som möjligt för att sedan kunna söka till grundkursen i den tjänstegren som du är intresserad av.