Heléne Rådemar vald till ny rikslottachef | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Heléne Rådemar vald till ny rikslottachef

Heléne Rådemar - nyvald rikslottachef

Vid Svenska Lottakårens riksstämma i Helsingborg under helgen valdes Heléne Rådemar till ny rikslottachef. Hon efterträder Barbro Isaksson.

- Jag känner mig stolt och hedrad över att ha fått förtroendet att ta mig an uppdraget som rikslottachef. Det är med stor respekt och ödmjukhet som jag tar över från min företrädare Barbro Isaksson. Jag har under många år som både informationschef och generalsekreterare arbetat nära flera rikslottachefer och sett vad det innebär i personligt engagemang, tid och kraft att ta den här rollen. Jag går in i det med öppna ögon och stor medvetenhet. Min erfarenhet och kunskap jag har om organisation hoppas jag kommer att bli till stor nytta för Svenska Lottakåren framåt. Nu vill jag tillsammans med lottakårerna, överstyrelsen och kansliet fortsätta den viktiga uppgiften att bidra till Sveriges fortsatta säkerhet och försvarsförmåga, säger Heléne Rådemar.

Heléne Rådemar har lång erfarenhet av Svenska Lottakårens verksamhet, både som medlem och tjänsteman. Heléne började sitt engagemang i organisationen som informationschef på Svenska Lottakårens kansli i mitten på 90-talet. Efter några år hos andra arbetsgivare återvände hon som generalsekreterare i mitten på 2000-talet och ledde arbetet på kansliet fram till 2017. Sin roll som rikslottachef kommer Heléne att kombinera med sitt arbete som kanslichef på Stiftelsen Kungafonden.

- Det goda arbete som organisationen gör redan idag ska vi nu bygga vidare på. Trovärdighet är viktigt för mig och vi har många betydelsefulla utbildningsuppdrag för både Försvarsmakten och de civila myndigheterna vilka vi ska ha i fokus. Sen behöver jag lite tid här nu i början med att ha örat ut i organisationen och att samla styrelsen för att ta oss an hur de beslut som riksstämman har fattat ska omsättas i praktiken. En särskild fråga som är viktig för Lottakåren är att vi ska fortsätta att synliggöra kvinnornas betydelse både nationellt och internationellt. Vilken frivilligorganisation kan göra det med mer trovärdighet än Svenska Lottakåren? menar Heléne Rådemar.

- Lottakåren är en stark, trovärdig och respekterad aktör inom totalförsvaret. Organisationen har visat det gång på gång och nu senast under de stora insatser som krävdes under sommarens skogsbränder. Våra utbildade och övade medlemmar är beredda att ställa upp när samhället behöver det. Människors vilja att engagera sig är stort. Men det är samtidigt en utmaning att förklara för dem som inte känner Svenska Lottakårens verksamhet, hur vi skapar säkerhet och förbereder oss genom individens egen kunskap, utbildning och förmåga att göra en insats. Utmaningen är att attrahera så de tar steget till hur de kan omsätta sitt engagemang som vårt samhälle är i så stort behov av. Här gäller det att aldrig tystna i vårt uppdrag att skapa folkförankring, säger Heléne Rådemar.

Hela den nya överstyrelsen hittar du här