Höganäs-Jonstorps lottakår hittade nya vägar för kårstämman | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Höganäs-Jonstorps lottakår hittade nya vägar för kårstämman

När corona-viruset tog fart i Sverige insåg Höganäs-Jonstorps lottakår att det inte skulle gå att genomföra en kårstämma som vanligt med att alla samlades. Istället blev det en digital kårstämma som dessutom resulterade i att fler medlemmar deltog än vanligt.

- Vissa beslut var viktiga att fatta för att kunna arbeta vidare och vara beredda när samhället kommer att återgå till det normala. Vi gjorde som vår värdegrund säger - vi hittade nya vägar, berättar Birgitta Hansson, kårchef. Vi stämde av med rikslottachefen och fick hennes godkännande att genomföra kårstämman digital.

Redan tidigare hade medlemmarna fått verksamhetsberättelse och resultatrapport. Nu fick de även valberedningens förslag samt budget. Utifrån kårstämmans föredragningslista sammanställdes frågor: vid varje fråga hade medlemmen möjlighet att sätt x för godkänner respektive godkänner ej. Om x sattes för godkänner ej skulle detta motiveras. Ekonomiska frågor hänvisades till vår kassör övriga till kårchefen. Underlaget sändes till de som hade angivit sin mejladress och övriga fick det via brev. De som fått ett brev kunde besvara frågorna via brev eller sms.

- 52% av våra medlemmar besvarade frågorna och alla svar är dokumenterade, säger Birgitta.

Konstituerande möte samt styrelsemöte skedde via telefonkonferens. Val till ledamöter i valberedningen samt utdelning av förtjänstmedaljer kommer kåren att göra vid ett möte till hösten.

Deltagandet var högre än vid en fysisk kårstämma. Ökningen kan ha berott på att de som bor en bit bort också engagerade sig samt den rådande situationen i samhället.

Vi känner att vi är på banan och ser framemot ljusare tider, avslutar Birgitta.