Hur uppnår vi försvarsvilja? | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Hur uppnår vi försvarsvilja?

Foto:MSB

Under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen ägnas den andra dagen åt Totalförsvarsfrågor. Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS) deltar i en paneldiskussion kl 16.30 på måndagen. Rubriken är "Hur uppnår vi försvarsvilja?"

FOS anser att en välutvecklad frivilligverksamhet bidrar till att stärka förtroendet för vår förmåga att försvara landet och är ett uttryck för befolkningens försvarsvilja. Befolkningen behöver förmågan och viljan att försvara sig själva, sina nära. Därigenom kan individen bidra till arbetet för demokrati och frihet och vara en del av totalförsvaret.

Grunden för totalförsvar utgörs ytterst av Sveriges befolkning. Befolkningens försvarsvilja, motståndskraft och förmåga att hantera en krigssituation är avgörande för att uppnå ett totalförsvar.

De frivilliga försvarsorganisationerna jobbar under mottot ”Försvarsvilja på riktigt!”.

De frivilliga försvarsorganisationerna kan och vill vara en del av både det strategiska och det operativa arbetet. Och vi vill göra verkstad nu!

Malin Dreifaldt
Ordförande FOS

Se paneldiskussionen live eller i efterhand