”I en kris blir det tydligt vilken styrka vi har” | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

”I en kris blir det tydligt vilken styrka vi har”

Carin och Eva, två av de Umeålottor som hjälper till vid vaccineringen på Nolia-mässan

I och med pandemin har både Svenska Lottakåren och andra frivilliga försvarsorganisationer varit en viktig resurs, bland annat i Umeå där lottor arbetar som vaccinationsvärdar. Carin Staaf, kårchef i Umeå, är eldsjälen som organiserar insatsen.

Egentligen borde de frivilliga försvarsorganisationerna inte behöva påpeka att de kan hjälpa till vid kriser – de borde bli tillfrågade direkt av myndigheterna. Det tycker Carin Staaf, som är 70 år och fortfarande mycket aktiv i Umeå lottakår där hon är kårchef.

– Redan när pandemin bröt ut tog jag kontakt med länsstyrelsen för att se om det var något vi kunde hjälpa till med, men då var vi tydligen lite sent ute. Sedan när det blev aktuellt med vaccinering tänkte jag att vi borde ha en chans, så jag försökte hitta vägar för att trycka på länsstyrelsen och regionen om det här, berättar Carin Staaf.

Efter att Carin fått kontakt med projektledaren för centrala vaccinationsmottagningen i Umeå gjorde länsstyrelsen ett utskick till alla frivilliga försvarsorganisationer i Västerbotten. Umeå lottakår blev ansvarig för att samordna insatsen och Carin Staaf utsågs till ansvarig för att både ta emot anmälningar och vara schemaansvarig för alla vaccinationsvärdar från de frivilliga försvarsorganisationerna.

– Jag tycker om att göra samhällsnytta, och det här är ju något som gäller hela samhället, alla är berörda på något sätt. Då känns det väldigt roligt att kunna hjälpa till för att så många som möjligt ska bli vaccinerade, säger Carin.

Mycket uppskattad insats

Uppdraget som vaccinationsvärdar innebär att vara den första kontakten för dem som kommer och ska vaccinera sig. I Umeå är vaccinationsmottagningen på Nolia-mässan, och det behövs personer som kan lotsa personer rätt i de stora lokalerna. Värdarna guidar till registrering, ser till att alla tar på sig munskydd och tvättar sig med handsprit, och organiserar köerna så att människor både håller avstånd och ingen går före i kön.

– Då krävs det värdar som har lite pondus och med hög stämma kan förklara vad som gäller. Du ska ta handsprit, punkt slut. Det är en fördel med frivilliga försvarsorganisationer, att det är personer som är vana vid logistik och att hålla ordning. I början när det främst var äldre som kom, handlade det också om att hjälpa en del att ta på munskydd, kanske låna en rullstol och skjutsa till båset. Nu kommer det lite yngre åldersgrupper och då får man istället vara mer på sin vakt för de är mer stressade och ska rusa igenom processen, berättar Carin Staaf.

Trots lite knotande ibland har vaccinationsvärdarna fått väldigt mycket uppskattning av allmänheten, berättar Carin.

– Det har varit fantastiskt, det har varit tummen upp och rosor i tidningar och sociala medier. Människor är otroligt glada och tacksamma. Framför allt uppskattar de att vi är väldigt tydliga och har en bra struktur. Det ger en trygghet.

Lottakåren och deras kolleger i andra organisationer har också fått mycket uppskattning från regionen, så pass att de vill ha kvar och anställa värdar över sommaren för att säkra tillgången till vaccinationsvärdar. Förutom Umeå lottakår deltar Bilkåren, FMCK, Sjövärnskåren, Försvarsutbildarna, Civilförsvarsförbundet, Insatsingenjörerna, Röda korset och Svenska Pistolskytteförbundet i insatsen. Från Umeå lottakår deltar ungefär fem lottor, även om många fler var intresserade.

– Det var viktigt att få en kontinuitet, så den minsta tiden att jobba var en vecka. För mig som lägger schemat var det också viktigt att blanda och göra en rättvis fördelning mellan de olika organisationerna, berättar Carin.

En ögonöppnare för samhället

Carin hoppas och tror att insatsen bidrar till att öka myndigheternas medvetenhet om den resurs som de frivilliga försvarsorganisationerna utgör vid en samhällskris.

– Ja, om det här för något gott med sig, är det att myndigheterna fått en bättre kontakt med oss och förstått styrkan som vi har. Alla vi frivilliga har ju även ett civilt liv, så här finns massor av olika kompetenser, säger Carin som också ser ett växande intresse för att engagera sig. Det märks inte minst i lottakåren i Umeå där antalet medlemmar ökat från 40 till ungefär 80 medlemmar sedan 2012.

– Det finns ett växande intresse som jag tror har kommit efter bränderna 2018. Många tänker att de skulle vilja göra något, och funderar på hur de kan engagera sig.

Framtiden ser alltså ljus ut för lottakåren och andra frivilliga försvarsorganisationer men samtidigt är det viktigt att synas och marknadsföra sig, menar Carin.

– Ja, vi måste visa upp och vara synliga i olika sammanhang. I den här insatsen var alla tvungna att ha länsstyrelsens rosa västar, men jag såg till att alla lottor hade Lottakårens brosch så att det syns varifrån vi kommer. Många äldre känner igen märket och tycker att det är jättekul att vi är med, andra frågar vad SLK är och då får vi möjlighet att berätta om lottakåren och vad vi gör.

Lotta sedan 1982

Carin Staaf deltog även i insatsen under bränderna i Ljusdal sommaren 2018. Engagemanget i Lottakåren har sin grund i scouterna där hon varit med sedan barnsben. Efter att de egna barnen vuxit upp ville hon göra något för sin egen del och gick med i Lottakåren 1982. Där har Carin bland annat utbildat sig till gruppchef och instruktör inom stab och sambandstjänst, varit förbundslottachef, ledamot i överstyrelsen och nu kårchef i Umeå. Hon håller även ledarskapsutbildningar för Lottakåren i hela Sverige.

– Ja, jag har svårt att släppa lottorna, jag ser hela tiden att det finns uppgifter även för mig fast jag blivit lite äldre. Det finns jättemycket kul jag kan göra för att rekrytera nya lottor och utbilda dem. När en sådan här sak händer blir det så tydligt vilken kraft det finns i Lottakåren och andra frivilliga försvarsorganisationer!

 

Text: Eva Jönsson, Copyfabriken