Ingen ska behöva bita ihop och stå ut | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Ingen ska behöva bita ihop och stå ut

Under hösten har kvinnors vittnesmål i #metoo-kampanjen gett avtryck. Det är berättelser som väcker känslor och minnen. Det är berättelser som visar vidden av problemet med sexuella övergrepp och trakasserier i vårt samhälle. Det är berättelser som tydligt visar att vi måste gå från ord till handling och ta gemensamt ansvar för att motverka övergrepp och övertramp.

Det kampanjen visar med all tydlighet är att ingen yrkesgrupp är outsatt och de miljöer där medlemmarna i Svenska Lottakåren verkar i är definitivt inga undantag. Den försvars- och säkerhetspolitiska arenan är fortfarande mansdominerad och #metoo visar vikten av att kvinnor stödjer varandra för att orka vara del i att skapa förändring. Något som uppropet #givaktochbitihop visar med sina berättelser från försvaret.

Du kanske frågar dig varför just nu och inte tidigare. Svaret på den frågan är säkerligen flera men i grund och botten handlar det om tillit - vad får det för konsekvenser om jag berättar. Hur påverkar det mina möjligheter att utvecklas vidare i min organisation eller på min arbetsplats. Det #metoo-kampanjen har gjort är att skapa en gemenskap som stöttar och som ger legitimitet till berättelserna.

Det är i gemenskapen vi kan känna trygghet och ge varandra styrka att våga stå upp för varandra. Det är därför som Svenska Lottakåren är en frivillig försvarsorganisation för enbart kvinnor. Vi ger kvinnor i alla åldrar en möjlighet att stärka sig själv för att med nätverket i ryggen kunna vara med och bidra till att öka jämställdheten på den försvars- och säkerhetspolitiska arenan. Som lotta sitter vi inte tyst, vi handlar, vi säger ifrån. Och ju fler vi är desto mer kan vi påverka och driva på för förändring.

Det #metoo-kampanjen visat är att det inte är en liten grupp som är utsatt och det är heller inte en liten grupp som går över gränsen. Det handlar om strukturer i vårt samhälle som upprätthåller dessa normer, attityder och beteenden. Det är dem vi gemensamt måste bryta för att skapa förändring.

Vi är alla del av olika sammanhang och oavsett om det sammanhanget är en förening, med vänner eller på en arbetsplats så behöver vi ständigt prata om vilka beteenden och attityder som är OK. Det är i dialogen vi kan komma överens om hur vi vill bemöta varandra, vilken värdegrund vi vill ha.

Det handlar självklart också om ledarskap. Vi som valts att leda, oavsett om det är som förtroendevald eller tillsatt chef, måste vara tydliga med vilka normer, attityder och beteenden som gynnar vår organisation och ta allvarligt på när en person har tillit och vågar berätta. Det är vårt ansvar att i enlighet med vår värdegrund lyssna och stötta den som är utsatt.

För mig är det självklart att vi som kvinnor ska stå upp för varandra. I stunden när övergreppet eller övertrampet sker är det lätt att lägga skulden på sig själv och förminska sin person. Då är ett kvinnligt nätverk ett verktyg för att ventilera och få stöd. Det är tillsammans som vi är starka.

Oavsett om du känner igen dig i kvinnornas berättelse eller inte så är det allas vårt ansvar, kvinnor som män, att få stopp på förnedrande jargong, ovälkomna närmanden, härskartekniker och kränkande särbehandling. Säg ifrån när du hör eller ser något olämpligt. Var inte tyst. Det är ditt ansvar. Det är mitt ansvar. För ingen ska behöva bita ihop och stå ut.

Barbro Isaksson
rikslottachef