Inspirerande bok från Mpower-ambassadör | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Inspirerande bok från Mpower-ambassadör

Farah Roukachi, Mpower-ambassadör och författare

Farah Roukachi, 25 år, är född och uppvuxen i Umeå med rötter från Marocko. Hon har skrivit en bok som heter "Efter Mörkret Kommer Ljuset/After Darkness Comes The Light". Boken baseras på genomförda intervjuer med inspirerande människor som delar med sig av framgångsfaktorn bakom deras drivkrafter och hur de tar sig över hinder på vägen att uppnå sina färdigheter.

Initiativet till boken kom dels utifrån mitt ideella engagemang i kulturföreningen Mama Africa och Internationella Kvinnoförbundet, men jag fulländade min idé efter att jag gått Mpower under 2016. Under 2017 har jag arbetat med att genomföra alla intervjuer och kontaktat olika inspirerande personer både från Stockholm och från Umeå.

Mpower har gett mig möjlighten att få träffa unga ledare runt om i hela landet, att få diskutera och bolla tankar har varit otroligt berikande. Mpower har gett relevanta verktyg om reflektion och om mitt eget ledarskap och att våga utmana sig, vilket jag har tagit med mig då jag kontaktade samtliga personer i boken.

I boken delar jag för första gången med mig om mitt "mörker", en bakgrund med autism med utvecklingsstörning som har varit påtagligt under min uppväxt. Under ungdomsåren övergick jag till högfungerade autism. Idag är jag socionom och studerar mitt sista halvår på masterprogrammet i socialt arbete och är aktiv inom olika antirasistiska forum. Att vara stolt över sin bakgrund, sina rötter och över sin identitet är något som kännetecknar boken.

Många upplever orättvisa, hopplöshet och destruktivitet. Vi alla kan relatera till "mörkret" men vi kan ta oss till "ljuset". Ambitionen med boken är att den ska smitta av sig till andra personer och väcka egna tankar och reflektioner om sitt "driv" som ska inspirera dem till med att sträva efter och fullflölja sina mål.

Exempel på inspirerande personer som medverkar i boken är: Rashid Musa, Njol Badjie, Pa Modou Badje och Daniel Nzinga (Panetoz), Carolina Sinisalo och Alejandro Sinisalo (Fuck Våldet), Fanna Ndow Norrby, Aleks Manojlovic, Bilan Osman, Iman Aldebe, Maryam Dinar, Sarah Ameziane och Shama Vafaipour (Svenska Hijabis) och många fler tunga och inspirerande personer.

Efter min bokrelase i Umeå 12/1 på stadsbiblioteket blev jag överväldig av den enorma responsen jag fick av allmänheten. Många hade egna upplevelser eller barnbarn och bekanta som de kunde relatera och dra paralleller mellan mina erfarenheter och deras. Jag är rörd av att boken på så kort tid har fått denna mängd av positiv respons.