Klara, färdiga... information till 16-åringar

I en krissituation är vi alla viktiga. Idag lanserar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en informationskampanj till dig som är 16 år. I en kris blir många saker vi tar för givna plötsligt problem som måste lösas.

Publicerad 17 oktober 2022
""

Vårt samhälle är sårbart och när en kris händer har vi alla ett ansvar att vara en del av lösningen. MSBs kampanj Klara, färdiga... ger dig tips på hur du kan vara en del av lösningen. Läs mer på MSB.se.

Lyssna på ljuddramat Klara färdiga om hur vardagen vänds upp och ner. Lyssna även på eftersnacket med en krisexpert som ger tips på hur du kan förbereda dig.

Gör quiz om vilka skills du har användning för i en kris.

Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer där du kan skaffa dig mer kunskap och förbereda dig inför en kris.

krisinformation.se hittar du information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Ett tips är att ladda ner appen.