Kronprinsessparet fick information om frivilliginsatser

19 april besökte Kronprinsessparet de frivilliga försvarsorganisationerna för att lära sig mer om våra insatser i samband med kriget i Ukraina. Kronprinsessparet fick också tips på vad som är bra att ha i en krislåda.

Publicerad 3 maj 2022
Kronprinsessparet möter frivilliga försvarsorganisationer
Fotograf:
Per Lunga, Passion Works

Kronprinsessparet mötte sex frivilliga försvarsorganisationer på Försvarsutbildarnas kansli i Stockholm; Svenska Lottakåren, Försvarsutbildarna, Röda Korset, FAK, Svenska Blå Stjärnan och Civilförsvarsförbundet.

Heléne Rådemar, rikslottachef och tillika ordförande i FOS (Frivilligorganisationernas samarbetskommitté) inledde med en övergripande beskrivning av oss 18 organisationer och den stora tillströmning av medlemmar som vi sett sedan kriget eskalerade.

- Vi har engagerade medlemmar med stark försvarsvilja, sa Heléne Rådemar.

De insatser som frivilliga försvarsorganisationer gör i samband med flyktingmottagandet var fokus för mötet och Kronprinsessparet var mycket intresserade av att höra om insatserna.

Svenska Blå Stjärnan, FAK och Svenska Lottakåren stödjer vid gränserna där insatser pågår för att ta hand om de husdjur som flyktingar har med sig och säkerställa att djuren inte bär med sig sjukdomar som till exempel rabies. Kristin af Malmborg, generalsekreterare för Svenska Blå Stjärnan, betonade att även om rabies är en allvarlig sjukdom är risken liten.

Curt-Ove Jakobsson, rikskårchef för Frivilliga automobilkåren, FAK, visade en film om FAK:s depå i Jönköping och berättade om tidigare insatser såsom skogsbränderna 2014 och framåt, om fågelinfluensan och det nu pågående flyktingmottagandet.

Ylva Jonsson-Strömberg, krisberedskapschef på Röda Korset, berättade att deras 20 000 frivilliga hjälper flyktingbarn med sådant som språket, läxläsning och ger även flyktingarna stöd med myndighetskontakter.

Försvarsutbildarnas generalsekreterare Bo Stennabb berättade om deras arbete med att bistå myndigheterna med tolkar så att de lättare ska kunna kommunicera med flyktingarna.

Kronprinsessan uttryckte uppskattning över det arbete som de frivilliga försvarsorganisationerna gör:

- Bra i oroliga tider att det görs något konkret.

Tomas Warberg, generalsekreterare för Civilförsvarsförbundet, visade Kronprinsessparet en krislåda med bra saker att ha hemma för att vara förberedd på en samhällskris. Det var tips som Kronprinsessparet uppskattade, liksom den tid som frivilligorganisationer gett dem.