Kvinnor är viktiga för freden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnor är viktiga för freden

Rikslottachef Heléne Rådemar och generalsekreterare Anna Nubäck

Idag är det Veterandagen och då uppmärksammar vi och vill framföra vårt tack till alla de människor som har gjort en insats civilt eller militärt. Speciellt vill vi som representanter för Svenska Lottakåren rikta ett stort tack till alla lottor som genom åren bidragit till att bygga upp och verka för fred och demokrati.

Få människor förtjänar vår respekt så mycket som våra veteraner som har valt att lämna sina nära och riskera sina liv för att göra en insats för andra, långt hemifrån. Vi vet och vi har sett att deltagande i insatser bidrar på olika sätt för varje individ som väljer att ta steget. Många nya möten med människor och situationer som påverkar, ibland genom glädje, ibland genom sorg. Erfarenheterna från en insats behöver tas omhand och bearbetas för att bli värdefulla livskunskaper. Vi vet också att några inte kommer att komma hem igen. Det förtjänas att tänka lite extra på.

Som den enda frivilliga försvarsorganisationen med enbart kvinnliga medlemmar har Svenska Lottakåren ett särskilt intresse för att bidra till att fler kvinnor vill kliva in och ta plats för att försvara fred, demokrati och mänskliga rättigheter, såväl här hemma som i internationella insatser.

Under början av 2000-talet utbildade vi lottor, och medlemmar från andra frivilliga försvarsorganisationer, i internationellt stabsarbete för att stärka deras möjligheter att kunna delta i en internationell insats. Målet var främst att öka andelen svenska kvinnor som deltog för att insatserna skulle bli så effektiva som möjligt och nå samtliga i befolkningen i ett insatsområde. Det är med stolthet vi konstaterar att många lottor har varit i insats.

Att fler kvinnor behövs i fredsfrämjande insatser är något som FN särskilt uppmärksammar idag med tanke på att det var 20 år sedan resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet antogs. Förra året var 4,7% av militära styrkor och 10,8 % av polisiära enheter under FN-flagg kvinnor. Det är självklart inte tillräckligt och FN har också mål för att öka andelen kvinnor till år 2028.

Det kanske viktigaste arbetet för oss lottor sker här hemma i Sverige, varje dag, då våra lottor genom att vara medlemmar i den lokala kåren, syns för att stödja myndigheter och kommuner, eller i samband med större övningar är aktiva i totalförsvarsverksamhet för att stärka sig själva och sin förmåga. Många är de lottor som på olika sätt ansvarar för att stödja samhället i en insats nationellt eller internationellt när våra kompetenser behövs.

Veterandagen är den dag då vi visar att alla de uppoffringar som görs och som bidrar till att samhällen blir lite säkrare för till exempel barn som ska gå till skola, kvinnor att hämta vatten och att män kan lägga ifrån sig sina vapen är så oerhört viktiga. Vi ser att många samhällen, även om det tar tid, blir mer stabila och ger människor en ökad möjlighet till bättre livsvillkor. Framgångar är beroende av att vi i Sverige bryr oss om, att vi vågar och att vi deltar.

Vi vill rikta vårt varmaste tack till er alla, ni som har deltagit och ni som är vänner eller anhöriga till någon som har deltagit! Ni betyder så mycket!

Heléne Rådemar, rikslottachef Svenska Lottakåren

Heléne Rådemar
rikslottachef

 

 

Anna Nubäck - generalsekreterare Svenska LottakårenAnna Nubäck
generalsekreterare