Kvinnor måste involveras i fredsbyggande arbete | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnor måste involveras i fredsbyggande arbete

Rikslottachef Annette Rihagen berättar i en debattartikel på TV4/Politikerbloggen om Svenska Lottakårens långtgående arbete med att intressera kvinnor för försvars- och säkerhetsfrågor.

Försvar och samhällssäkerhet är fortfarande mansdominerade områden där det behövs fler kvinnor. Jag vill med bestämdhet hävda att kvinnor i betydligt större utsträckning måste involveras i fredsbyggande och konfliktlösande arbete, och ges möjlighet att delta på alla nivåer i krisinsatser för att dessa ska bli framgångsrika och nå resultat. Det skriver Annette Rihagen, rikslottachef, på TV4/Politikerbloggen.

Svenska Lottakåren har sedan 1924 arbetat för att ge kvinnor möjlighet att engagera sig för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. I tidernas begynnelse handlade det om att över huvud taget göra det möjligt för kvinnor att bidra till försvaret av vårt land, via beredskapsårens uppmärksammade insatser, till att bana vägen för en värnplikt som även kvinnor kunde få omfattas av om de ville. Det har gått några år nu och flutit en del vatten under broarna. Och kanske är det därför som jag allt som oftast får frågan om varför det fortfarande behövs en kvinnoorganisation på den här arenan. Vi är väl liksom klara nu? Tjejer och killar kan idag på liknande villkor söka sig till försvarets grundutbildning och generellt är ju samhället i stort numera jämställt där alla har samma möjligheter att ta för sig av utbudet. Eller? Eller inte. Försvarsmakten kämpar fortfarande med att vara en attraktiv arbetsplats för kvinnor vilket också visar sig tydligt i statistiken över antal kvinnliga officerare och kvinnliga rekryter. Och med jämställdheten i det svenska samhället har vi kommit långt, men än är vi inte i hamn.

Försvar och samhällssäkerhet är fortfarande mansdominerade områden där det behövs fler kvinnor. Jag vill med bestämdhet hävda att kvinnor i betydligt större utsträckning måste involveras i fredsbyggande och konfliktlösande arbete, och ges möjlighet att delta på alla nivåer i krisinsatser för att dessa ska bli framgångsrika och nå resultat.

Svenska Lottakåren och vår verksamhet spelar en viktig roll för att skapa och ta tillvara engagemanget hos kvinnor i alla åldrar, men kanske framför allt hos unga tjejer. Försvars- och säkerhetsfrågor är inget de yngre generationerna har någon relation till eller ett naturligt intresse för, och om man vill väcka det måste man göra det på alternativa sätt. På våra utbildningar, läger och i kårverksamheten ges unga tjejer möjlighet att närma sig de här frågorna utifrån andra perspektiv. Vad är demokrati och är det värt att försvara? Frågor om självkänsla och att man duger som man är. Tuff prova-på-verksamhet där gränser utmanas och horisonten för vad som är möjligt breddas. Här får man växa i sin egen takt. För tro det eller ej, många unga tjejer idag tar fortfarande ett steg tillbaka om det finns killar med i gruppen.

I Svenska Lottakårens och Fryshusets gemensamma ungdomsprojekt Mpower utbildar vi framtidens kvinnliga ledare med fokus på socialt ansvarstagande och att förebygga social oro. Utbildningsprogrammets tre delar fokuserar på att stärka sig själv, stärka andra och stärka samhället. Under programmets gång får deltagarna själva på sin egen ort och i sina egna nätverk initiera projekt med fokus på hur närsamhället kan bli säkrare och tryggare. Vi lär tjejerna att de inte bara duger som de är, de kan dessutom med de rätta verktygen och övning påverka och förändra samhället till det bättre.

De här tjejerna kommer på sikt att hittas i företagsledningar och styrelser, i såväl privat näringsliv som offentlig verksamhet och en del av de kommer säkert att återfinnas inom både Försvarsmakten och det civila försvaret. Tack vare den grogrund och de möjligheter som de fått i den enda kvarvarande kvinnliga försvarsorganisationen i det här landet.

Mycket har hänt sedan 1924 men det finns fortfarande dörrar som är stängda och dörrar som är tröga att öppna för kvinnor. Jag är övertygad om att Svenska Lottakåren nu och för överskådlig framtid är en viktig organisation för att fortsätta välkomna kvinnor att ta för sig och engagera sig inom försvars- och samhällssäkerhetsfrågor. Bara för att de formella hindren inte längre finns betyder det inte att motståndet är borta.

Annette Rihagen
Rikslottachef