Kvinnor viktiga för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnor viktiga för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle

Barbro Isaksson, rikslottachef

Nyligen uppmärksammades internationella kvinnodagen världen över. Vi tar kontinuerligt del av rapporter om hur mänskliga rättigheter kränks och att kvinnor hålls utanför maktens rum vilket gör att även år 2015 är kvinnors säkerhet och delaktighet fortfarande viktiga ämnen att lyfta fram. Något som Svenska Lottakåren arbetat med sedan 1924.

Svenska Lottakåren engagerar kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle både här hemma och internationellt. För oss handlar det om att stärka kvinnors kunskap och kompetens för att vilja ta ett aktivt engagemang inom försvars och samhällssäkerhet – områden som fortfarande är mansdominerade. Försvar är viktigt för allas vår trygghet. Det är genom att skapa förståelsen för varför fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara som vi skapar folkförankring. För detta är kvinnors engagemang en absolut nödvändighet. I helgen genomförde Svenska Lottakåren en kurs i demokrati och mänskliga rättigheter. Det är ingen slump att det var just den här helgen. Vi ville göra kopplingen till internationella kvinnodagen och diskutera de värden som runtom i världen många fortfarande inte tycker omfattar kvinnor. Vi ville visa varför en dag för kvinnor fortfarande behövs. Men vi vill också visa på de möjligheter vi har som kvinnor och medlemmar i Svenska Lottakåren att skapa förändring. Att kunskapen vi får med oss gör oss starka i det vi möter i vardagen, i en kris, och i värsta fall, ett krig. Och hur vi som individer bidrar till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Barbro Isaksson Rikslottachef Svenska Lottakåren