Lottor i insats med anledning av coronaviruset covid-19 | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottor i insats med anledning av coronaviruset covid-19

En långvarig händelse som coronaviruset sätter press på samhällets resurser. Svenska Lottakåren bistår myndigheter med extra personal för att skapa uthållighet över tid. Vi uppmanar alla att följa myndigheternas råd för att smittspridningen ska kunna minska och för att skydda utsatta grupper.

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Vi som medlemmar i Svenska Lottakåren har alla ett ansvar att följa myndigheternas råd, att ta till oss korrekt information och enbart sprida vidare fakta.

Utbildning ställs in
Svenska Lottakåren ställer in all utbildning, eller genomför den på annat sätt, som är planerad fram till och med 16 april. Vi tar ansvar för att minska smittspridningen i stort i samhället men även för att säkerställa uthålligheten i organisationen så att våra medlemmar kan bidra med stöd till de myndigheter som har behov av extra personal. Vi följer utvecklingen löpande och gör efterhand nya bedömningar gällande utbildning som är planerad under resten av våren.

Alla som skulle ha deltagit i en utbildning som blir inställd kommer att kontaktas individuellt med information vad som gäller.

Lottor är i insats
Myndigheterna har behov av stöd för att klara sin uthållighet och kansliet samordnar behoven. De behov som finns är geografiskt begränsade och kansliet skickar ut riktade upprop i organisationen. Vi uppmanar alla medlemmar att hålla koll på sin mejl för att vi snabbt ska kunna ge besked tillbaka till den myndighet som ställt en fråga om stöd. Du behöver alltså inte kontakta kansliet för att erbjuda din hjälp.

Ett flertal lottor är sedan söndag 15 mars i insats. Vi är enormt stolta över det fantastiska engagemang som lottor har och som möjliggör att vi snabbt kan rycka ut och ge det stöd som behövs.

Det är väldigt viktigt att du som är minsta lilla sjuk stannar hemma för att minska risken för smittspridning. Även om du inte har covid-19 behöver vi ta ansvar för att ha en uthållighet i organisationen och de myndigheter vi stöttar och inte sprida smittor i onödan. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du återgår till jobb eller skola eller tackar jag till att delta i en insats.

Skydda dig och andra
Covid-19 är en droppsmitta, dvs den smittar framförallt när någon hostar eller nyser. Eftersom viruset är nytt vet vi inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta men en genomgång av tillgängliga studier visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn.

För att skydda dig själv och andra

Var källkritisk
Tank dig för innan du delar information. Säkerställ att den kommer från en pålitlig källa. Fundera över vem som är avsändare och varför informationen sprids just nu. Kontrollera informationen mot andra källor.

Uppdaterad information om coronaviruset, covid-19
Det är hög belastning på samhällets telefontjänster så sök information via webben i första hand. I första hand på:

Behöver du sjukvårdsrådgivning ringer du 1177. Har du mer generella frågor och inte hittar svar på webben ringer du 113 13.

Tänk på att nödnumret 112 endast är för akuta tillstånd som kan vara livshotande.