Lottor stöttade under SAMÖ 18 | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottor stöttade under SAMÖ 18

Foto: MSB Bildbank

Seminarieövningen SAMÖ 18 hade fokus på kunskapshöjning om civilt försvar för bland andra beredskapsansvariga myndigheter och länsstyrelser. 500 aktörer servades under de fem tillfällen övningen genomfördes av ett antal stabsassistenter från Svenska Lottakåren.
- Jag anmälde mig till SAMÖ 18 eftersom jag ville delta i något viktigt och få en känsla för hur det kan gå till, säger Irene Bjerkemo, en av de lottor som deltog.

SAMÖ 2018 genomfördes vid fem tillfällen på flera olika platser i Sverige under ett antal veckor vintern/våren 2018 och var för deltagarna en unik möjlighet att skapa nätverk och bygga förtroende i ett aktörsgemensamt sammanhang. Aktörerna hade innan den gemensamma delen haft möjlighet att via en distribuerad seminarieövning kunnat ta del av ett antal frågeställningar via MSB:s övningswebb. Vid det gemensamma genomförandet resonerade aktörerna sig fram till lösningar på de presenterade diskussionsfrågorna.

- Jag var sammankallande för de lottor som deltog vid det första gemensamma genomförandet, berättar Irene Bjerkemo. Vi upprättade stabsplats, servicecenter, förberedde kaffe, satte fram vatten i stora lokalen och ute i hallen, genomförde säkerhetskontroll- och idkontroll vid buss och vid ankomst till övningsplats, kollade in och utpassering, bevakade stora hallen, telefoner, datorer och läsplattor, höll rent och snyggt i foajén. Vi skrev protokoll på datorer som var gjorda för att hantera hemlig information. Och tog tag i det som uppstod.

Diskussionerna under övningen rörde sig kring de aktörsgemensamma mål som beslutats för SAMÖ 2018. Dessa handlar om den samlade förmågan att hantera konsekvenserna av ett snabbt eskalerande säkerhetspolitiskt hot mot Sverige. Det säkerhetspolitiska hotet föranleder övande aktörer att agera snabbt och beslutsamt inom samverkan och ledning, för att åstadkomma aktörsgemensam inriktning och samordning. Detta gäller såväl med som utan beslut om höjd beredskap. Målen har handlat om kunskap och förståelse för regelverk, samlade lägesbilder, informationsdelning samt larm och uppstart under störda förhållanden.

Resultaten från övningen kommer att utgöra underlag i det samlade arbete som görs vad gäller civilt försvar och totalförsvar och kommer bland annat att vara ett centralt ingångsvärde till totalförsvarsövningen 2020 (TFÖ 2020).

- Det var en väldigt positiv upplevelse att vara med under övningen och känna att vi var behövda. Jag har lärt mig mycket genom att ta del av övningsinnehållet och lyssnat på diskussionerna. Vi lottor fick också mycket kred från väldigt många och jag hade möjlighet att berätta om Svenska Lottakåren då många ställde frågor, avslutar Irene Bjerkemo.