Mpower inspirerade till projekt för att stärka asylsökande kvinnor | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Mpower inspirerade till projekt för att stärka asylsökande kvinnor

Genom Svenska Lottakåren och Fryshusets utbildning Mpower fick Bana Tekeste möjlighet att förverkliga sitt drömprojekt – att anordna träffar med träning och andra aktiviteter för asylsökande kvinnor. Bana Tekeste tycker också att utbildningen gav mycket kunskap om krisberedskap och om hur man kan lösa olika samhällsproblem.

– Utbildningen gav framför allt mycket kunskap om samhället och hur man ska hantera att leda en grupp. Särskilt när det gäller att förstå olika människor med olika utgångspunkter. Vi hade en övning där vi skulle agera som en kommun, och det gav mycket insikt i att kunna förstå olika gruppers perspektiv, berättar Bana Tekeste, som är 22 år och bor i Guldsmedshyttan.

Utbildningen Mpower syftar till att ge ungdomar verktyg och kunskap för att arbeta med samhällsfrågor på olika sätt. Utbildningen består av tre helger fredag–lördag med gruppövningar och föreläsningar. I utbildningen ingår att varje deltagare ska planera och genomföra ett eget projekt. För Bana var det självklart att det skulle handla om att stödja kvinnor.

– Jag brinner för att hjälpa människor och framför allt att stödja kvinnor. Asylsökande kvinnor sitter mycket hemma och många av dem har allt ansvar för barnen. Det är viktigt att de får göra andra saker, ha något att göra på dagen och lära sig mer om samhället i Sverige.

Träning, kost och samtal

blev träningsträffar för asylsökande kvinnor i Banas hemkommun, där deltagarna fick träna allt från cirkelträning och afrodans till fotboll och volleyboll. Träffarna utvecklades till att innehålla mycket mer än träning – de har också varit ett viktigt forum för kvinnorna att samtala och lära sig mer om bra kost, hälsa och samhällsfrågor.

– Träffarna har gett kvinnorna möjlighet att komma hemifrån, träna på språket och släppa funderingar och stress. Träning är hälsosamt och gör att man mår bättre. Vi har också haft samtal om till exempel diskriminering, kvinnors rättigheter och hur samhället fungerar i Sverige, berättar Bana som själv kom till Sverige för bara tre år sedan och redan talar svenska obehindrat.

Projektet fortsatte efter utbildningen med bidrag från kommunen. Just nu är projektet ”pausat” eftersom Bana har fullt upp med arbete och studier. Men hon vill gärna kunna återuppta träffarna framöver när hon får mer tid till det. Bana har också blivit intresserad av Svenska Lottakåren och vill gärna gå fler utbildningar.

– Ja, självklart. Jag vet inte ännu vad det finns för utbildningar men jag vill förstås främst gå utbildningar som handlar om kvinnofrågor eller om ledarskap, eftersom jag vill arbeta med någon typ av ledarroll i framtiden, säger Bana.

En utbildning som passar alla

Mpower är en utbildning som alla kan lära sig något av, tycker Bana som själv anmälde sig till utbildningen för att lära sig om ledarskap och krisberedskap. Men utbildningen gav också mycket mer, säger hon.

– Den ger mycket kunskap om att kommunicera och det man behöver veta för att kunna lösa olika samhällsproblem. Man kommer också på väldigt många bra idéer och utvecklas som person.

Den som funderar på utbildningen ska inte tveka, menar Bana som upplevde utbildningen som väldigt välkomnande.

– Det är lätt att komma in i gruppen. Jag var själv lite orolig eftersom jag inte kände någon, men ledarna var jättetrevliga och väldigt duktiga på att att få med alla, se till att alla blev delaktiga och sedda.

Fakta om Mpower

Mpower är ett utbildningsprogram för unga som vill skapa ett tryggare samhälle och hitta ett sätt att förverkliga sitt samhällsengagemang. Utbildningen består av tre block, där det första handlar om att stärka sig själv, det andra om att stärka samhället och det tredje om att stärka andra. Varje block utförs under en helg fredag–söndag, och deltagarna får även hemuppgifter att arbeta med mellan blocken.

Utbildningen Mpower riktar sig till ungdomar, både tjejer och killar, 18–24 år och drivs av Svenska Lottakåren i samarbete Fryshuset och med ekonomiskt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 

text: Eva Jönsson, Copyfabriken