Någon annan - det är du | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Någon annan - det är du

När det som inte får hända händer, för det gör det, då kan det kännas tryggt att veta att några sprider kunskap för att göra samhället tryggare och säkrare. För det är inte en fråga om om, det är en fråga om när. Och det är fokus på individen ­- det vill säga du.

4-5 oktober genomförde Svenska Lottakåren utbildningen “När det oväntade händer – stärk dig själv och hjälp andra” som inleddes med två starka föreläsare. Först ut var Annika Nordgren Christensen, säkerhetspolitisk debattör. Hennes budskap: Någon annan är du.

Annika Nordgren Christensen– Vi förväntar oss att myndigheter ska ordna, fixa och reparera om det händer något. Men som individ har man också ansvar. Man förväntas klara sig ett par dagar utan el till exempel, säger Annika Nordgren Christensen.

Målet med utbildningen är att fler ska få kunskap om vad det är som gäller när det oväntade händer. Kunskapen ska stärka deltagarna så att de i sin tur kan hjälpa andra i en krissituation.

– Alla är inte ok jämt. Men alla kan göra något. Det är som en radar som man använder sig av när man tittar sig omkring. Och har man väl satt på radarn, då är det svårt att slå av den igen, säger Annika Nordgren Christensen.

När sedan Ida Texell, räddningschef på brandkåren i Attunda, stiger upp på scen blir det fart. Det går inte att ta miste på glöden och engagemanget. Hon berättar om två starka händelser som gett henne insikt och erfarenheter.

Ida Texell– När jag själv behövde ringa 112 för att min dotter hade andningsbesvär, då trillade poletten ner, när det hände mig, säger Ida Texell.

Även Ida Texell vill att fokus ska ligga på individen. Hon menar att man kan bidra på sitt sätt. Att alla är viktiga.

– Vi på räddningstjänsten är alltid tvåa. Det är ni som är etta, ni som är på plats, säger Ida Texell.

Olyckor orsakas av människor och människor går att påverka. Ida Texell tycker att det är viktigt att man inte glömmer bort olyckorna som inträffar varje dag. Många olyckor går att förebygga.

– Det behövs en knuff i rätt riktning. Det är därför nätverk är så viktiga, säger Ida Texell.

Med två inspirerande föreläsningar som grund sattes deltagarna i arbete. I grupper diskuterades hur man kan skapa trygghet och vilka åtgärder som kan göras direkt av var och en. För att hjälpa till lite på traven fanns några handledare till hands. Laura Quijano Daniels var en av dem.

– Min roll har varit att se till att samtalet inte tystnar. Att få igång diskussioner. Förklara saker om deltagarna inte förstår. Och att leda lite om jag känner att det behövs, säger Laura Quijano Daniels.

Som Mpower-­ambassadör har hon erfarenhet av att jobba tillsammans med människor i olika åldrar, från olika städer och kulturer.

– Jag vill att deltagarna ska få med sig känslan av att man kan funka bra ihop och komma på bra saker tillsammans, även fast man är olika. Det blir väldigt bra när olika människor faktiskt sätter sig ner och pratar, säger Laura Quijano Daniels.

”När det oväntade händer – stärk dig själv och hjälp andra” är en informationsinsats på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vill du att vi genomför en utbildning för dig och dina vänner? Hör av dig.