Nirjona tog med sig det bästa från Mpower för att utbilda sina kollegor | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nirjona tog med sig det bästa från Mpower för att utbilda sina kollegor

Efter att ha gått Mpower-utbildningen valde Nirjona Jonsson att hålla en utbildning i grupputveckling, krisberedskap och civilkurage för sina egna kollegor på fritidskontoret i Skellefteå. Här berättar hon om sitt projekt som Mpower-ambassadör, och sitt intresse för att fortsätta utvecklas inom Svenska Lottakåren.

– Jag gillar att utbilda mig och lära mig nya saker, och när jag hittade Mpower-utbildningen på Svenska Lottakårens webbsida tyckte jag det lät intressant. Den var också för ungdomar och jag var bara 16 år då, så den passade mig bra, säger Nirjona Jonsson som idag är 18 år, bor i Skellefteå och arbetar som fritidsledare och simlärare.

Nirjona tycker att hon fick med sig väldigt mycket kunskaper och personlig utveckling inom krisberedskap, civilkurage, normer och att hantera olika situationer. Det var också värdefullt att möta och diskutera med många andra ungdomar med olika bakgrund.

– På Mpower-utbildningen kommer ungdomar från överallt i Sverige och det är väldigt intressant och spännande att få lära känna folk på det sättet. Vi blev nära väldigt fort redan från första Mpower-helgen. Och alla är så kloka och har innovativa tankar, inte bara om hur man kan påverka samhället utan om många olika saker. Att dela tankar, samarbeta och diskutera tillsammans tycker jag är viktigt för både individens och samhällets utveckling. Samtidigt är det ofta äldre som prioriteras, så Mpower ger möjlighet till ungdomar att engagera sig och driva frågor de brinner för.

Grupputveckling för arbetskamraterna

I Mpower-utbildningen blir deltagarna Mpower-ambassadörer och det ingår att planera och genomföra ett eget ambassadörsprojekt. Nirjona Jonsson valde att anordna en helgkurs för sina ungdomsledar-kollegor på fritidskontoret i Skellefteå.

– Jag valde ut de delar jag tyckte var viktigast i Mpower och gjorde en kortare utbildning för mina kolleger med hjälp av Rebecca Ahlner som är verksamhetsledare på Mpower. Eftersom alla deltagare jobbar med ungdomar fokuserade jag mest på grupputveckling men också lite krisberedskap och civilkurage, berättar Nirjona.

Bland annat diskuterade deltagarna olika situationer utifrån serien ”What would you do?” på Youtube. En deltagare berättade sedan att han gått emellan och avstyrt ett bråk på stan mellan två personer, genom att samtala med dem på ett lugnt sätt. Ett tydligt exempel på både civilkurage och att hantera situationer konstruktivt.

Anledningen till att Nirjona valde att ”ta hem” lite av Mpower till den egna arbetsplatsen var för att ge kollegorna möjlighet att få ta del av samma kunskaper som hon själv fått.

– Eftersom jag tyckte Mpower-utbildningen var så bra och det inte är möjligt för mina kollegor att åka till Stockholm och gå den, var det enklare att ta hit lite av utbildningen istället. Så kunde vi lära ut de här viktiga sakerna till mina arbetskamrater så att de kan vidarebefordra det till sina vänner och sina elever, berättar Nirjona.

Mycket positiv feedback

Helgkursen som Nirjona anordnade var väldigt uppskattad av arbetskamraterna, och gav insikter kring grupputveckling som går att använda både i arbetsgruppen och i kontakten med ungdomarna.

– Deltagarna önskade att de hade fått lära sig detta förut, innan de började jobba som ungdomsledare, så det var väldigt positivt, säger Nirjona som fått mersmak för att göra liknande projekt i framtiden.

Själv är Nirjona Jonsson också intresserad av att gå fler av Svenska Lottakårens utbildningar.

– De har väldigt många kurser, till exempel självförsvar och militära utbildningar, som jag tycker är intressant. Jag har lärt mig massor både av Mpower och av mitt projekt, som både har utvecklat mig som person och som jag kan använda i mitt jobb.

 

text: Eva Jönsson, Copyfabriken

Fakta om Mpower

Mpower är ett utbildningsprogram för unga som vill skapa ett tryggare samhälle och hitta ett sätt att förverkliga sitt samhällsengagemang. Utbildningen består av tre block, där det första handlar om att stärka sig själv, det andra om att stärka samhället och det tredje om att stärka andra. Varje block utförs under en helg fredag–söndag, och deltagarna får även hemuppgifter att arbeta med mellan blocken.

Utbildningen Mpower riktar sig till ungdomar, både tjejer och killar, 18–24 år och drivs av Svenska Lottakåren i samarbete Fryshuset och med ekonomiskt bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.