Ny insamling till Ögat i och med kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina har aktualiserat kvinnors utsatthet i konflikter, där våldtäkter används systematiskt som ett vapen mot befolkningen. Därför startar Svenska Lottakåren en insamling till ”Ögat – hjälp oss att se”, ett projekt för att öka medvetenheten och samla in pengar till arbetet mot sexuellt våld i krig.

Publicerad 2 juni 2023
Ögat - Hjälp oss att se, symbol
Elisabeth Falkemo

Elisabeth Falkemo tog initiativet till Ögat 2003, när hon var rikslottachef. Att Svenska Lottakåren engagerade sig i frågan om sexuellt våld i konflikter tycker hon är självklart med tanke på Lottakårens uppgift och verksamhet.

– Lottakåren är ju en kvinnoorganisation med fokus på försvars- och säkerhetsfrågor, så för oss var det naturligt att lyfta upp detta med våldtäkter som systematisk krigföring. När vi startade Ögat 2003 började vi med att utbilda oss själva eftersom det är en väldigt svår fråga. Så vi arbetade med det både som en intern kampanj och för att bilda opinion, berättar Elisabeth Falkemo. 

Vittnesmål från Ukraina

Det som lett till att lottakåren startat en ny insamling till Ögat igen är kriget i Ukraina och de övergrepp som sker där.

– Vi ser nu hur man använder våldtäkter systematiskt i Ukraina och det kommer fruktansvärda vittnesmål därifrån. Men det finns en större medvetenhet idag och det som är viktigt just nu är att fånga de här vittnesmålen och arbeta med att identifiera vem som står bakom brotten, säger Elisabeth Falkemo som samtidigt påpekar att det behövs ständig utbildning i frågan: 

– Jag är glad att lottakåren startar Ögat igen, men det behövs kontinuerlig utbildning av all militär personal om det här, även i vår egen försvarsmakt och våra egna biståndsorganisationer. Både för att de ska kunna vara uppmärksamma på att ta emot vittnesmålen och föra dem vidare, men också för att förstå vad den här krigföringen går ut på – att bryta ner hela samhället, förödmjuka och tvinga människor till underkastelse med våldtäkter som vapen.

Den nystartade insamlingen i samband med Ögat går till den ukrainska kvinnoorganisationen Women’s Perspective som jobbar med att stödja kvinnor som drabbats i kriget.

Ett arbete med två delar

Ögat handlar dock inte bara om att samla in pengar, utan har två större delar. Den ena är att sätta fokus på systematisk användning av sexuellt våld i krigföring, den andra handlar om att bidra till kvinnors deltagande i återuppbyggnadsarbetet efter en väpnad konflikt. 

Kvinnors deltagande i förhandlingar och beslut är förstås inte något som stoppar systematiska våldtäkter i krig, men är viktigt för att få med de vardagsnära perspektiven och på sikt skapa förändring.

– Det har varit och är fortfarande mest män som sitter vid förhandlingsbordet. Då blir det ofta fokus på vapen, maktpositioner och egenintressen. När kvinnorna är med lyfter de fram utbildning, barnens situation och säkerhetsfrågor i människors vardag, säger Elisabeth Falkemo. 

Det kan vara svårt att förstå hur människor som aldrig annars skulle göra något liknande, plötsligt kan begå våldtäkter i en krigssituation. Varför används våldtäkter som ett vapen i krig? 

– Ja, det är svårt att förstå, men det handlar om att få folket att böja sig. Genom att attackera kvinnorna försvagar man hela samhället. Det är särskilt tydligt i kulturer där kvinnan skuldbeläggs och stöts bort efter en våldtäkt, men ”vapnet” är effektivt i alla kulturer.

Långsiktigt arbete

Då projektet har startats upp igen relativt nyligen går det inte att peka på konkreta resultat eller insamlade summor än så länge. 

– Vi har precis startat upp Ögat igen och det är ett långsiktigt arbete. Jag tror också att vi behöver utbilda våra egna medlemmar i frågan. Det var ett antal år sedan sist och vi har fått många nya medlemmar som inte har fått utbildning i de här frågorna, säger Elisabeth.

En viktig förutsättning är att det finns en medvetenhet om sexuellt våld som vapen i krig, något som Svenska Lottakåren arbetat mycket med i samband med Ögat.

– På kvinnodagen 2005 lämnade vi över en budkavle till flera internationella organisationer och även till alla svenska partiledare, med sju punkter för att synliggöra frågan. En punkt handlade om att ge våldtagna kvinnor flyktingstatus.

Sexuellt våld i krig kan ske överallt

Kanske finns det en tendens i Europa och västvärlden att tänka att detta framför allt sker i fattiga länder, exempelvis i Afrika och Mellanöstern. Men det kan hända överallt om det uppstår krig eller konflikt, poängterar Elisabeth.

– Ja, det har alltid förekommit och i Europa finns det exempel från andra världskriget, Balkankriget och nu Ukraina.

Men hur mycket kan ökad medvetenhet förhindra att dessa brott sker? Vad krävs för att förhindra sexuellt våld i krig? 

– Det måste lyftas upp i all militär utbildning och det är befälen som måste bli åtalade. Det är ofta så att grupper av soldater beordras att utföra våldtäkter, inte sällan under hot. De enskilda soldaterna är självklart förövare och skulle kunna vägra, men då är det med livet som insats, säger Elisabeth Falkemo.

Trots att sexuellt våld fortfarande är alltför vanligt i krig, har Elisabeth hopp om en framtid utan detta fruktansvärda vapen.  

– Hoppet ligger i att vi fått upp det på agendan. Tidigare har det varit förnekat. Det finns också hopp genom att allt fler kvinnor tar plats i olika beslutsorgan, i parlament och i fredsprocesser, och även i försvarsmakter både i Sverige och andra länder. Vi ser att dessa brott uppmärksammas som krigsförbrytelser och att vittnesmålen tas in, inte minst i Ukraina. Så det finns absolut hopp även om det tar tid, säger Elisabeth, som samtidigt understryker att det givetvis behövs resurser.

– Det behöver sättas av pengar till fysisk och psykisk rehabilitering av offren efter konflikter, men också till utbildning om vad detta vapen får för konsekvenser under kriget och efteråt. För det är inte bara kvinnor som drabbas – det drabbar även männen och det drabbar hela samhället. 

Ögat – kampanjen mot sexuellt våld i krig och konflikter

Ögat - Hjälp oss att se är Svenska Lottakårens initiativ för att synliggöra och stoppa systematiska våldtäkter i krig och konflikter. Initiativet bygger på FN:s resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. Lottakåren samlar även in pengar till projektet genom att sälja "Ögat-nålen”. Pågående insamling går till den ukrainska organisationen Women’s Perspective. Det insamlade stödet kommer att kanaliseras via Kvinna till Kvinna.

För att ge ett bidrag kan du köpa Ögat-nålen från någon av våra lokala lottakårer eller sätta in en gåva via Svenska Lottakårens bankgiro 289-6868, märk insättningen med Ögat - Hjälp oss att se.

Text: Eva Jönsson, Copyfabriken