Ny utbildning skapar viktigt stöd till militära utbildningar | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Ny utbildning skapar viktigt stöd till militära utbildningar

Personerna från vänster är: Ann-Charlotte Werdin (instruktör), Kristina Bavér, Lilian Linnér, Margareta Olander, Annica Emtegård, Christina Hamberg (instruktör), Ulla Bäckström, Petra Carlasjö

Den 5 – 6 juni genomförde sex elever pilotutbildningen Kursadjutant på Älvkarleö herrgård. Målet med utbildningen var att deltagarna efter utbildningen självständigt skulle kunna arbeta som kursadjutant på av Svenska Lottakåren anordnade militära utbildningar.

Bakgrunden till denna utbildning är att behovet av kursadjutanter har ökat. Dels beroende på att utbildningsverksamheten har ökat men även på att utbildningar idag bedrivs mer regionalt per militärregion och därmed på fler utbildningsplatser vilket resulterar i fler utbildningstillfällen. Tidigare var det vanligt med Lottaskolor och en större skolledning men idag är det vanligare att kursledningen består av kurschef, kursadjutant och eventuellt en kursassistent. 

Pilotutbildningen som varit på ca 20 timmar har skett dels digitalt via Zoom dels som traditionell utbildning på plats på Älvkarleö herrgård. Målet med utbildningen uppfylldes i stort och förhoppningen är att samtliga deltagare antingen under hösten 2021 eller våren 2022 ska ges möjlighet att få arbeta som kursadjutant på någon utbildning.

Planen är att kunna genomföra ytterligare en adjutantutbildning i början av 2022. Utbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av arbete med frivilligutbildning, har god kunskap om SLK:s och Försvarsmaktens organisation samt vill utveckla din funktionärsroll och vara med i utbildningsverksamheten utan att vara instruktör.