Nya rikslottachefen Eva Nolsäter om utmaningar, möjligheter och viktiga framtidsfrågor

Efter åtta år som vice ordförande och snart 50 år i lottakåren är Eva Nolsäter nyutnämnd rikslottachef, med en styrelse där de flesta också är nya. Vad ser hon som de viktigaste utmaningarna och uppgifterna för henne som rikslottachef, och för Lottakåren?

Publicerad 7 december 2022
Eva Nolsäter

– Det finns förstås utmaningar i det besvärliga och osäkra omvärldsläge vi har nu. Det gör att om vi ska kunna utföra vårt uppdrag att ge totalförsvaret tillräckligt mycket stöd, behöver vi få medel och resurser för det. Vi för diskussioner främst med Försvarsmakten och MSB men de ser en likande situation som Svenska Lottakåren med stor tillströmning av frivilliga. Det kommer att bli väldigt utmanande för mig och hela organisationen att stå upp för de krav vi har på oss och att nå de mål vi har satt upp, säger Eva Nolsäter.

Samtidigt har kriser och en ny krigssituation i Europa medfört en väldigt stor medlemstillströmning, där det är en utmaning i sig att behålla alla nya lottor. Här vilar ett stort ansvar på alla lottakårer.

– Efter att Ryssland gick in i Ukraina fick vi 1 500 nya medlemmar och vi har inte tillräckligt med utbildningsplatser för att ta emot alla som vill gå utbildning direkt. Vi lever också fortfarande med effekterna av pandemin då vi fick pausa utbildningar i två år, och är fortfarande inte helt ikapp. Så det är viktigt för oss att få de nya lottorna att förstå att det kommer att ta ett tag innan de kan gå sina utbildningar.

Ny strategi med fyra områden

Förutom att Eva Nolsäter själv är ny på sin post, har hon en styrelse där alla utom två också är nya. Hur påverkar det arbetet och vad är styrelsens viktigaste uppgift framåt?

– Det är spännande med en nästan helt ny lottaöverstyrelse och det är bra att vi får in nya ledamöter till styrelsen. Det jag ser som en väldigt viktig uppgift är att börja arbeta på en mer strategisk nivå, titta åtminstone två år framåt. Nu har vi fått igenom strategin på riksstämman och det är den vi ska hålla oss till och jobba mot. Hur saker ska utföras är däremot en fråga för lottakårerna och kansliet. 

Grunderna i strategin är arbetet med folkförankring och försvarsvilja och att skapa förståelse för varför fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter är en angelägenhet för alla, att bygga försvarsvilja och utbilda för totalförsvarets behov, att inkludera hela befolkningen genom att engagera kvinnor och att ge alla medlemmar möjlighet till personlig utveckling för att stärka både sig själva, samhället och andra.

– Att vara medlemmar i en frivillig försvarsorganisation är i sig ett sätt att visa att man stärker försvarsviljan, men vi ska också sprida totalförsvarskunskap och utbilda allmänheten för att öka försvarsviljan i hela befolkningen, säger Eva Nolsäter. 

På frågan om sina egna starka sidor och vad hon kan bidra med som rikslottachef, känner hon sig trygg i både sin långa erfarenhet och sina personliga egenskaper, som analytisk förmåga och en positiv grundinställning. 

– Jag har även blivit bättre med åren på att samarbeta. Det ser jag som en viktig egenskap, att vi kan samarbeta och att vi står upp för varandra. Jag tycker också att jag är lyhörd för nya idéer, samtidigt som vi alltid måste väga dem mot organisationens värdegrund. En annan styrka är att jag har ett stort kontaktnät ute i kårerna, hos de andra frivilliga försvarsorganisationerna och även på MSB. Så jag känner mig trygg i det jag har, även genom min bakgrund som chef i Postnord.

Ökat intresse från myndigheter

I en tid av många orosmoln samtidigt är det svårt att bedöma om krigssituationen i Europa eller klimatförändringar utgör de största riskerna.

– När det gäller klimat ser vi redan påtagliga konsekvenser där myndigheter och länsstyrelser kommer att behöva stöd. Där kommer både vi frivilliga försvarsorganisationer och Försvarsmakten att bli mer involverade, som vi var under bränderna 2018. Det ställer också krav på vår egen organisation där det behöver finnas folk på kansliet som kan administrera och organisera sådana insatser.

Klimatrelaterade händelser och pandemi har samtidigt lett till ökat intresse och fler avtal med länsstyrelser och myndigheter. 

– Ja, den civila sidan växer med fler uppdrag för länsstyrelser och andra myndigheter. Vi har bland annat skrivit samverkansavtal med några länsstyrelser där de exempelvis anger att de vill ha väldigt många stabsassistenter. Sedan tar det ett tag innan vi kan verkställa det. I de här avtalen är det viktigt att beskriva vad som är respektive parts ansvar som organisation. Vi kan utbilda och säga hur vi tänker oss att jobba, men sedan måste myndigheten kunna ta emot lottorna på ett bra sätt. Det tror jag kommer att bli bättre och enklare med tiden, för att både vi och myndigheterna vet vilka frågor vi ska ställa.

Det för oss in på en annan viktig aspekt av verksamheten: Att dra nytta av erfarenheter och vara en lärande organisation, menar Eva Nolsäter.

– Vi lär oss hela tiden och drar erfarenheter av det mesta vi gör. Det gäller inte minst för oss i lottaöverstyrelsen, att utvärdera strategin och om det vi gör fungerar. Det kommer vi att göra vid flera tillfällen varje år, där vi tittar på om vi har följt strategin, om det är något som borde tilläggas, vad vi kan förbättra och så vidare.

98 år av utveckling

Med många år som lotta och med pensionslivet inom räckhåll skulle många kanske tänka sig att trappa ner sitt engagemang, men Eva Nolsäter trappar alltså upp istället. Vad är det som gör att hon fortfarande brinner för Lottakåren? 

– Jag tycker att Svenska Lottakåren är en otroligt fin organisation som engagerar kvinnor i alla åldrar, i hela landet, med olika bakgrund, som ändå har samma mål och drivs av en framtidstro. Just framtidstron är nog det som gör att jag vill fortsätta engagera mig, säger Eva, som också vill lyfta fram kårens förmåga till ständig utveckling – ända sedan starten 1924.

– Det är fantastiskt att organisationen hela tiden har utvecklats med nya befattningar och har tagit till sig utvecklingen inom försvaret och samhället. Det är det jag tycker är så fantastiskt, att vi fortsätter följa med i samhällets förändringar. 

Fakta om vår nya rikslottachef

Eva Nolsäter, ny rikslottachef sedan november 2022
Ålder: Snart 65 år.
Bor: Stockholmsområdet, på väg att flytta från Älvsjö till Saltsjöbaden.
Familj: Sambo och en 25-årig dotter som också är lotta.
Karriär i korthet: Unglotta, medlem i Svenska Lottakåren sedan 1974, utbildad för stridsledningstjänst i marinen, instruktör, stabsassistent i stabspoolen, kårchef i två lottakårer, ledamot i lottaöverstyrelsen, vice ordförande i lottaöverstyrelsen i 8 år. Arbetar som senior verksamhetsutvecklare på Postnord, främst med beslutsunderlag.
Intressen: Nummer ett är Lottakåren, på andra plats att resa och se nya platser.


Text: Eva Jönsson, Copyfabriken