Nyexaminerade stabsassistenter för civila krisberedskapen | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyexaminerade stabsassistenter för civila krisberedskapen

—Den här kursen är verkligen något jag vill rekommendera. Jag känner att vi fått en hel uppsättning redskap som vi kan använda för att fortsätta öva hemma. Så summerade en av deltagarna i kursen Stabs- och informationsstöd för civil stab som hölls den 26-28 september på Älvkarleö herrgård.

Utbildningen genomförs av Svenska Lottakåren på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Förutom de 18 kursdeltagarna fanns därför denna gång även representanter från MSB på plats för att bilda sig en uppfattning om utbildningen. Och de föreföll nöjda med vad se såg och hörde.

Liksom vid pilotkursen i mars var Charlotta Didriksdotter Sjöberg kurschef och till sin hjälp hade hon Inge Gustafsson, Malin Linder och Ingela Uthorn Persson.

Praktisk inlämningsuppgift

Kursdeltagarna hade fått som hemuppgift att beskriva krisorganisationen i en given kommun. En övning som dels innebar att deltagarna fått söka efter lämplig och gällande information dels sammanställa den för presentation på kursen. Att de sedan bara fick tre minuter på sig att redovisa gjorde inte saken lättare.

Kursinnehåll

En tung ingrediens i kursinnehållet utgjordes av stabskunskap, dvs vad är en stab, hur man organiserar en stab samt vilka rutiner man har. Det här fick deltagarna också öva. Andra viktiga moment var kartkunskap, dokumentation och ärendehantering, presentationsteknik och kriskommunikation. Förutom Charlottas och Inges erfarenheter från hjälpinsatsen i Thailand efter tsunamin fanns bland deltagarna färska erfarenheter från FRG-arbete i samband med skogsbrandem i Västmanland. Det fanns med andra ord rika erfarenhetskällor att ösa ur vilket uppskattades av deltagarna. Kopplingen mellan teori och vunna erfarenheter som kunde delas med alla var ett bra koncept.

—Jag hade gjort en filmad intervju med Lars-Göran Uddholm, räddningsledaren som gav ett ansikte åt samhällets insats i Västmanland, som fungerade som ett bra avstamp inför den avslutande övningen, säger Inge.

Stress

Stressreaktioner, egna och andras, var temat för ett spännande pass som Ingela höll. Ämnet engagerade och diskussionens vågor gick höga när man vittnade om olika erfarenheter. Malin svarade för att deltagarna varje morgon tittade i backspegeln och därmed funderade över vad man lärt och vilka tankar man hade kring detta.

Stabsövning

Men ingen kurs utan att de nyvunna kunskaperna sätts på prov. Så också här. Därmed delades deltagarna in i ett antal staber som fick i uppgift att lösa alla de problem som uppstår vid en snöstorm när strömmen försvinner, vägar blir oframkomliga och kommunikationerna ytterst opålitliga. Här jobbade alla oförtrutet på, trots de störande inspel som kursledningen inte kunde låta bli att utsätta deltagarna för. När övningen avblåstes hade alla klarat sina uppgifter, upprättat loggar och närvarolistor, fört in uppgifter på kartor, skapat tidslinjaler och dokumenterat. När Länsstyrelsens beredskapssamordnare plötsligt dök upp kunde samtliga därmed ge heltäckande lägesrapporter.

Förädlat

—Det här var andra gången vi genomför den här kursen och vi har förädlat grundkonceptet, säger Charlotta. Det handlar hela tiden om att kunna tillföra kunskap utan att det ska uppfattas som ren korvstoppning, lägga in tillämpningar av det man lärt och ge utrymme för utvärdering och reflektion. När jag nu läser kursutvärderingarna verkar det som om vi lyckats riktigt bra. Men några nya moment kommer det nog att bli på kursen i vår, menar Charlotta.

Jordbruksverket

Ett uppskattat inslag var medverkan av Roger Garefelt från Jordbruksverket. Han presenterade Jordbruksverkets krisorganisation vid en epizooti där det kommer finnas ett stort behov av kompetenta stabsassistenter och även informatörer. Flera av kursdeltagarna anmälde redan under kursen sitt intresse av att vara med i Jordbruksverkets krisorganisation.

Erfarenheter

Avslutningsvis, har du själv några reflektioner efter kursen Charlotta?

—Det här var andra kursen vi genomför och jag tycker att den bara blir bättre. Inte minst för att deltagarna kommer från olika frivilligorganisationer och därför har olika erfarenheter. Flera hade ju också varit med som FRG-personal i skogsbranden i Västmanland vilket gav ytterligare en dimension åt kursen. Så känns det såklart extra bra när man som någon tycker att den här kursen borde vara obligatorisk för all FRG-personal.

-Jag kan bara hålla med Charlotta, säger Inge. Jag tror att det här konceptet ligger helt rätt, inte minst om vi hela tiden är öppna för input från verkligheten. Som nu branden i Västmanland.

Nya kurser 2015

Under 2015 genomförs stabs- och informationsstödsutbildningen vid ett flertal tillfällen.

 

Text och bild: Inge Gustafsson