Nytt engagemang hos Östgöta-Tjust lottakår | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nytt engagemang hos Östgöta-Tjust lottakår

Under en helg bjöds medlemmarna i nya Östgöta-Tjust lottakår in till konferens. Två dagar med fokus på ökat engagemang. Och Svenska Lottakårens vision och verksamhetsplan som grund, men i en lokal tappning.– Alla våra 114 medlemmar ska vara engagerade, över hela Östergötland, säger kårchef Ulrika Frisk.

I över ett år har en arbetsgrupp planerat för att ha ett event för sina medlemmar. Den 14-15 mars blev det äntligen av. Helgen inleddes med kårstämma och ett namnbyte. Från Linköpings lottakår till det nygamla namnet Östgöta-Tjust lottakår. Lottaförbundet i området hade namnet fram tills avvecklandet 2006.

– Vi vill samla alla lottor i hela Östergötlands län och vi kände att det var viktigt att ha gjort namnändringen innan vi satte igång medlemskonferensen, säger Ulrika Frisk.

Under helgen träffades 25 medlemmar i åldrarna 17-70 år i Linköping, beläget mitt i länet. Med tema engagemang och fokus på att få med hela Östergötlands medlemmar i satsningen, satte deltagarna igång och diskuterade Östgöta-Tjust lottakårs framtid.

– Jag tycker det var väldigt roligt att så många kom. Det bästa var att man fick träffa personer som man inte träffar annars och det var många bra diskussioner där man fick tänka och tycka, säger vice kårchef Margje Polder.

Deltagarna fick jobba i smågrupper med att ta fram idéer för vad man kan göra i länet för att synas bättre och kunna engagera flera. Det var bra spridning på representanter från hela Östergötland och vi hade gott om tid för att verkligen diskutera fram konkreta saker, berättar Ulrika Frisk.

– Vi fick fram ungefär 30 olika förslag på aktiviteter, så nu ska vi sätta oss ner och göra en plan för hur vi kan ta det vidare. Vi ska bland annat vara med under Vätternrundan och så finns det enkla saker man kan göra i vardagen, som att till exempel träna i lottakläder, säger Ulrika Frisk.

I april är det planerat för den första aktiviteten som följd av medlemskonferensen. Exakt vad det blir är inte spikat ännu, men lottakåren siktar på ett rekryteringsevenemang hos en stor arbetsgivare i Linköping, berättar Ulrika Frisk.

– Jag satt med i en grupp som diskuterade vad vi kan göra för att dela erfarenheter, umgås och sprida lottaandan så att fler blir en del av oss. Vi pratade om att hitta de tillfällen som ges naturligt, som att ha inflyttnings- och utflyttningsfest nu när vi ska byta lokal. Och så brukar vi ha “Snackcafé”. Idén fick vi från en lottakår i Skåne, säger Margje Polder.

En intern Facebookgrupp startades upp under hösten 2014. Man gick ut via mejl och i medlemstidningen “Kårnytt” för att få lottorna att gå med i gruppen.” Idag är redan över hälften av kårmedlemmarna med. Genom det sociala mediet får lottorna bland annat tips på kurser och information om aktiviteter.

– Det går mycket snabbare att nå ut till medlemmarna. Man når väldigt många och kan få hjälp med aktiviteter lättare, istället för att behöva mejla och ringa alla, säger Margje Polder.

Ett extranummer av tidningen Kårnytt kommer ut lagom till påsk för att presentera hur man tänker jobba vidare efter konferensen och informera om vad som är på gång.

– Jag tror att det viktiga är att man verkligen ser till så att alla medlemmar är med och formar det man ska göra. Att de själva tar fram aktiviteter som de vill göra, säger Ulrika Frisk.

För Östgöta-Tjust lottakår ser det ljust ut. Ytterligare en lottakår inom länet är på väg in. Och man har redan fått åtta nya medlemmar under årets två första månader.

– Deltagarna var optimistiska och en massa positiv energi kom fram under medlemskonferensen. Det ger framtidstro, det känns som om vi är på G, säger Ulrika Frisk.

Östgöta-Tjust lottakår
Några av deltagarna på Östgöta-Tjust lottakårs medlemskonferens