Öppenhet och frihet är värda att försvara | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Öppenhet och frihet är värda att försvara

I fredags genomfördes ett fegt och oförsvarbart dåd mitt i hjärtat av Stockholm. Människor som vistades på Drottninggatan fick helt plötsligt fly för sina liv. Mina tankar finns med de som direkt drabbats av dådet men jag är också stärkt av att se hur människor ställde upp för varandra i en svår stund.

Vi lever i ett öppet, demokratiskt samhälle. Det gör oss sårbara. Men det gör oss också starka. Styrkan kommer från att du och jag står upp för det samhälle vi vill ha, med öppenhet och frihet.

Vi behöver visa för de som vill göra oss otrygga, som vill skrämma oss, som vill så misstänksamhet mellan oss att vi står starka och inte tänker begränsa oss. Vi behöver visa omtanke om varandra och prata om den oro vi känner efter dådet. Vi behöver bearbeta känslorna och förvandla dem till beslutsamhet att stå upp för vårt öppna samhälle.

Demokratin vi lever i ger oss rättigheter. Men med de rättigheterna följer också ett ansvar hos var och en av oss att varje dag stå upp för dem. I timmarna och dygnen direkt efter dådet manifesterade många ett fantastiskt stöd för varandra. Den omtanken behöver vi visa varandra varje dag. Även när media slutar sända nyheter om dådet dygnet runt.

Vårt svenska samhälle är byggt på demokrati och människors lika värde. Det är värt att försvara.

Barbro Isaksson
rikslottachef

 

Svenska Lottakåren är en partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som rekryterar och utbildar kvinnor för insatser i landets krisberedskap och militära försvar. Ytterst är vi försvarare av fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Våra medlemmar ges genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig.