Personalförändringar på kansliet | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Personalförändringar på kansliet

Från och med 1 januari 2021 har kansliet omorganiserats för att bättre kunna svara upp mot det ökade behovet av våra kompetenser som är en följd av den pågående totalförsvarsplaneringen. Omorganiseringen görs också för att ännu bättre kunna ta hand om våra medlemmar, funktionärer och kårers behov av stöd för utveckling.

Anna Nubäck har rollen som generalsekreterare och tillika kanslichef.

Anna Katz har rollen som utbildnings- och uppdragsstrateg med ansvar för våra uppdrags strategiska utveckling samt dialog med MSB och Försvarsmakten.

Britta Christott har rollen som uppdrag- och utbildningssamordnare avtal och överenskommelser. Britta har i sin roll ansvaret för alla utbildningar som leder mot avtal eller överenskommelse. Britta ansvarar också för utvecklingen av våra samarbeten med civila myndigheter.

Rebecca Ahlner har rollen som uppdrag- och utbildningssamordnare ungdom och medlem. Rebecca har i sin roll ansvar för hanteringen av våra utbildningar riktade mot medlemmar, funktionärer och ungdomar. Rebecca är kansliets kontaktperson mot Ungdomsrådet och ansvarar även för de digitala lottakompisarna. Rebecca är också projektledare för Lokalt trygghetsarbete.

Tomas Lann har rollen som redovisningsekonom och är kansliets säkerhetschef med ansvar för våra IT-system.

Maria Öst ansvarar i sin roll för organisationens externa kommunikation. Maria har ansvaret för organisationens medlemsrådgivare och är även projektledare för att implementera och utveckla utbildningen civil stab.

Karin Meiton börjar arbeta heltid från och med 1 februari och har i sin roll ansvaret för den interna kommunikationen. Karin ansvarar även för administration såsom utbetalningar och medlemskontakter. Karin kommer också vara projektledare för uppdraget När det oväntade händer.

Under ett antal år har vi haft projekt för att utveckla och stärka uppdragen inom Försvarsmakten när det gäller Stab och Fältkock.
Projektledare Stab- och underrättelseassistent för Försvarsmakten är Ann Bark.
Projektledarskapet för fältkock delas mellan Annelie Thor och Therese Öström. Annelie ansvarar för genomförandet av utbildning, utveckling av instruktörer och kontakter med förbanden. Therese stöttar på deltid med projektsamordning och rekrytering. Therese är även projektledare på deltid för hemberedskapsutbildningen Sköt dig själv.

Du hittar kontaktuppgifter till kansliet på vår webbsida. Vi uppmanar till att använda våra funktionsbrevlådor, de är det alltid någon som bevakar.