Planering för att minska smittspridningen i samband med verksamhet | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Planering för att minska smittspridningen i samband med verksamhet

Coronapandemin är inte över utan vi måste tillsammans fortsätta ta vårt ansvar för att minska smittspridningen. De senaste veckorna har vi sett en ökad smittspridning regionalt. Svenska Lottakåren kan på grund av det komma att initiera ytterligare restriktioner kring deltagande vid våra utbildningar/verksamheter som inte sker digitalt.

Vår inriktning är att genomföra verksamhet på säkert sätt så att vi inte bidrar till en ökad smittspridning. Som vi tidigare berättat kommer utbildningar och andra verksamheter som bygger på fysisk närvaro att genomföras regionalt under minst fram till och med sommaren 2021.

Vi kommer att löpande ta ställning till ytterligare skärpta riktlinjer gällande utbildningar och verksamheter som är planerade till ett område där smittspridningen ökar. Skärpta riktlinjer kan innebära att en planerad utbildning ställs in eller att deltagare från en viss region inte kommer att kunna delta i en planerad utbildning. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer att vara vägledande.

Om och när vi ser att vi behöver skärpa riktlinjerna gällande en utbildning eller annan, liknande, fysisk verksamhet kommer vi att ta kontakt direkt med berörda deltagare.

Deltagare som med kort varsel får besked om att den inte kommer att kunna genomföra planerad utbildning kommer att få ersättning för till exempel eventuell förlorad arbetsinkomst och resor.

Som tidigare gäller att om du har minsta symptom ska du inte delta i utbildning eller annan verksamhet som bygger på fysisk närvaro.

Det gäller nu att vi inte släpper taget utan håller i och tar vårt ansvar för att minska smittspridningen. Även om du själv inte tillhör en riskgrupp är det viktigt att du följer myndigheternas riktlinjer för att skydda de som är sårbara.

Håll i och håll ut.

Följ myndigheternas råd: