Planering av utbildning från och med april | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Planering av utbildning från och med april

Pandemin fortsätter påverka Svenska Lottakårens utbildningsverksamhet. All fysisk utbildning är inställd till och med sista mars. Intentionen är att från och med april kunna planera för genomförande av fysisk utbildning igen.

Kansliet följer noga utvecklingen löpande när det gäller pandemin och fortfarande är osäkerheten stor beroende på hur smittläget utvecklas. Planeringen pågår för att på ett smittsäkert sätt genomföra utbildning under våren och sommaren.  

Huvudinriktningen är att genomföra fysisk utbildning. Antagning av elever kommer att ske utifrån geografisk närhet till kursplatsen för att minimera långväga resor. På kursplats gäller att hålla avstånd och tvätta händerna ofta. Detaljer för vad som gäller för just din kurs får du i ditt antagningsbesked. Du kan följa status på din ansökan genom att logga in på din profil och gå in under fliken Utbildningskort. Det gäller även dig som inte är medlem. 

I de fall där vi ser att en fysisk utbildning inte går att genomföra ser vi över möjligheterna att genomföra digitala alternativ. I sista hand, om inte heller någon typ av digital verksamhet är möjlig, ställs utbildningen in.  

Kansliet följer löpande utvecklingen och tar efter hand beslut om nya riktlinjer ifall att smittläget förändras. 

Deltagare som med kort varsel får besked om inställd utbildning kommer att få ersättning för till exempel eventuell förlorad arbetsinkomst (i enlighet med SGI) och resor. 

Som tidigare gäller att om du har minsta symptom ska du inte delta i utbildning eller annan verksamhet som bygger på fysisk närvaro. 

Vi ber om fortsatt tålamod och att vi fortsätter hjälpas åt för att minska smittspridningen genom att följa myndigheternas riktlinjer. Även om du själv inte tillhör en riskgrupp är det viktigt att du följer myndigheternas riktlinjer för att skydda de som är sårbara. 

Följ myndigheternas råd: