Podden som vill få oss att fundera mer på demokrati

Lottapodden firar över 150 avsnitt - en podd som främst vill nå ut till lyssnare utanför lottakåren. Maria Öst, kommunikatör på Svenska Lottakåren, berättar om varför de startade en podd, om olika gäster och ämnen och vad som är roligast med att vara ”programledare”.

Publicerad 13 oktober 2022
""

Idag finns det oändligt många poddar om ganska precis allting, från undervisande och branschspecifika till vardagliga samtal mellan kändisar. För Svenska Lottakåren fanns det flera olika skäl till att starta Lottapodden.

– Det hängde delvis ihop med att vi la ner vår medlemstidning, men även att poddar började bli ett mer allmängiltigt sätt att kommunicera. Vi kände också att vi ville nå ut på ett annat sätt med vår verksamhet, berättar Maria Öst.

Initiativet kom från den yngre generationen i ungdomsrådet som ställde frågan till överstyrelsen som nappade på idén – så föddes Lottapodden i oktober 2016 och har kommit ut med ett avsnitt varannan vecka sedan dess. 

 – Vi ser att avsnitten lever ganska länge, det är ett bra tryck på dem under nästan en månad. Många avsnitt är också ganska tidlösa vilket gör att vi lyfter fram dem igen när det händer något som är relaterat till ämnet, berättar Maria Öst.

Vill nå ut till en bred målgrupp

Lottapodden har tagits emot väldigt väl enligt Maria Öst, och har nått ut till en bred målgrupp, vilket också är syftet – att väcka intresse och funderingar kring trygghets- och säkerhetsfrågor hos befolkningen i stort. 

– Vi vill nyansera bilden av både oss och av försvarsfrågorna. I podden vill vi därför lyfta fram vikten av att värna de fri- och rättigheter vi har. Därför samtalar vi med individer och organisationer som jobbar för att göra samhället bättre. 

De senaste åren har det blivit allt mer fokus på demokrati och folkförankring i och med att totalförsvarsplaneringen togs upp igen, med teman som varför lottakåren är en frivillig försvarsorganisation och vad det innebär att vara medlem.

Många avsnitt och teman bygger också på ”vardagsdemokrati” i olika former, exempelvis handlade ett avsnitt om Huskurage, en våldsförebyggande metod med syfte att sprida ”civilkurage” och uppmuntra människor att agera om det hörs våldsamma ljud från grannens bostad.

Lyfter upp aktuella händelser

Maria Öst kan inte välja ut något särskilt favoritavsnitt, även om de haft både ÖB och utrikesministern på besök.

– Varje avsnitt är lika spännande ur sin synvinkel. Men det är roligt att lära känna och lyfta fram personer som kanske inte syns och märks så mycket men som gör ett jättejobb på gräsrotsnivå för att stärka både individer och samhälle. Det speglar också syftet med podden, att visa styrkan i att det är väldigt många utanför våra organisationer som jobbar för demokratin.

Andra ämnen bygger på det som händer i lottakåren och omvärldshändelser kring krisberedskap och försvar.

– Ja, vi tar förstås upp aktuella teman och aktiviteter som är naturliga att ha med. Nu går vi in i krisberedskapsveckan som är en stor kampanj i hela landet. Lottapodden är ambassadör för konferensen Mötesplats Samhällssäkerhet och då intervjuar vi ett antal av föreläsarna i förväg för att väcka intresse för konferensen, berättar Maria Öst.

Mer miniserier framöver

Efter över 150 avsnitt är Lottapodden fortfarande under utveckling, även om det hänt mycket redan under de första åren.

– Det är ständiga små förbättringar hela tiden. Hur kan vi förbättra introt, hur kan vi göra så att fler hittar podden, vilket innehåll kan gå hem hos fler? I våras gjorde vi en miniserie som handlar om det vi kallar demokratisk beredskap, och nu spelar vi in en serie om ledarskap. Det är en utveckling jag ser, att vi fortsätter göra fler små miniserier som hänger ihop, berättar Maria Öst.

Just demokratisk beredskap är ett viktigt ämne, särskilt gentemot de lyssnare podden gärna vill nå, som inte är medlemmar i någon frivilligorganisation.

– Från vårt perspektiv vill vi stärka beredskapen och säkerställa att vi vill ställa upp för samhället när något händer. Det har vi ju också sett vid stora kriser att människor gör, och vill göra. Där har vi allt mer plockat in frågor om vad demokrati är. Att det är inte bara är att rösta vart fjärde år utan det handlar om hur jag kan stå upp för demokrati i vardagen och säga ifrån när något är fel, säger Maria.

Lätt att lyssna när och var som helst

Poddformatets fördelar är att det är enkelt att lyssna när man har en stund över, på bussen eller när man gör något annat. Och även att få höra personens röst, menar Maria Öst. 

– Vi försöker hålla avsnitten till 20 minuter vilket är ungefär som ett pendlingsavstånd, så att det ska vara lätt att ta till sig oavsett miljö. Det blir också mer levande när du hör personens röst och ord, tonfall och känslor, påpekar Maria som själv tycker att det är både roligt och lärorikt att arbeta med podden.

– Det roligaste är att få möta alla de här fantastiska engagerade människorna som brinner för sin sak. Att få vara nyfiken, ställa frågor och lära känna dem och deras engagemang bättre.

Till dem som fortfarande undrar varför de ska lyssna på Lottapodden, säger Maria Öst så här:
 – Öppna sinnet tänker jag. Bland det bästa jag vet är att få höra och lära mig något nytt som får mig att reflektera över min egen världsbild, upptäcka att det går att se saker på andra sätt. Och som sagt vill vi väcka viljan att stå upp för våra fri- och rättigheter. För vi behöver bevaka dem!

Lyssna på Lottapodden 

Lottapodden finns på Svenska Lottakårens webbplats och på andra ställen där du hittar poddar, till exempel Podbean, podcasts.nu, poddtoppen.se med flera.

 

Text: Eva Jönsson, Copyfabriken