rescEU – Europas nödstyrka du kan räkna med | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

rescEU – Europas nödstyrka du kan räkna med

Klimatförändringarna är en av mänsklighetens största utmaningar och vi kan alla vittna om dess förödande effekter. Bränder utplånar skogar och städer, katastrofala stormar och kraftiga översvämningar härjar i befolkade områden och fördriver människor från deras hem samt skördar tusentals liv varje år.

Inget land är immun mot naturkatastrofer, vilka håller på att bilda ett nytt mönster

Bara under 2017 förstördes över 1,2 miljoner hektar land av skogsbränder i Europa och dödade 127 människor, inklusive brandmän(1). 2019 drabbades polcirkeln av bränder som åstadkom ask- och rökmoln som var större än Europeiska unionen(2). Den här sommaren har vi också sett svart rök täcka himlen från Sibirien till Brasilien och från Medelhavet till Arktis, med tragiska förluster av människoliv och försörjningsmöjligheter som följd.

För att kunna hantera detta växande hot måste vi anpsaas våra försvarsmekanismer

Vi behöver ett kraftfullt, snabbt och väl samordnat ingripande vid stora katastrofer. Vi behöver investera i bättre förebyggande åtgärder och beredskap. Framför allt måste vi agera gemensamt. Inget land bör lämnas att ensamt hantera naturkatastrofer. Det är vad våra medborgare förväntar sig av oss – solidaritet är Europeiska unionens största ansvar och styrka. 

Solidaritet och samarbete är våra vägledande principer. Sedan 2001 har Europa en gemensam civilskyddsmekanism för EU – ett system för katastrofinsatser genom vilket länder som överväldigas av naturkatastrofer kan begära bistånd från andra europeiska länder. Det har tidigare framgångsrikt använts för att tillmötesgå mer än 300 förfrågningar om bistånd i och utanför EU.

Denna mekanism är nu ännu starkare tack vare rescEU – en extra beredskapskapacitet inom områden där det finns konstaterade brister på europeisk nivå (t.ex. helikoptrar, brandflygplan och andra resurser). Sådan kapacitet kan snabbt utnyttjas för att komplettera den nationella kapaciteten. Det nya systemet är inte endast ett ”skyddsnät” för att mobilisera experter, team och resurser – det förstärker även vår gemensamma förmåga att förebygga, förbereda oss för och hantera katastrofer.

Varför behöver vi ett starkare och mer stabilt system?

Extrema väderförhållanden har lett till att de europeiska ländernas förmåga att hjälpa varandra inte räcker till, särskilt när flera av dem samtidigt står inför samma katastrof. Under senare år har vissa länder som drabbats av terrängbränder inte fått något bistånd, eftersom inget annat land vid den tidpunkten hade kapacitet att erbjuda brandmän eller brandflygplan.

Den situationen får aldrig inträffa igen. I augusti 2019 stod Grekland inför en nödsituation: totalt 56 skogsbränder bröt ut runt om i landet inom 24 timmar. EU:s civilskyddsmekanism svarade omedelbart med att för första gången någonsin aktivera rescEU. Tre flygplan från Italien och Spanien skickades till den drabbade regionen och hjälpte Grekland att hålla tillbaka bränderna.

Jag är tacksam mot alla länder för deras bistånd och medverkan i rescEU. Jag är stolt över alla brandmän och andra i hela EU som är först på plats och fortsätter riskera sina liv för att rädda människor och för att begränsa miljömässiga och ekonomiska förluster.

EU:s civilskyddsmekanism är ett enastående system

Jag kommer att fortsätta samarbetet med EU:s medlemsstater för att utnyttja den fulla potentialen i den nya rescEU-poolen och se till att vi har rätt resurser för att kunna möta alla typer av nödsituationer. Detta är nödvändigt om Europa även fortsättningsvis ska spela en viktig roll för att kunna hantera ökningen av allvarliga katastrofer och hjälpa människor i nöd, både hemma och utomlands.

Janez Lenarčič
Kommissionsledamot med ansvar för krishantering

Referenser:

1 https://effis.jrc.ec.europa.eu/media/cms_page_media/40/Annual_Report_2017_final_pdf_uCckqee.pdf
2 https://twitter.com/WMO/status/1160872603961167872?s=20

resceu_factsheet-sweden-sv-hd.pdf

Ladda ner

resceu_backgrounder-sv-hd.pdf

Ladda ner