Rikslottachefen deltar i tv-sänd utfrågning 5/5

Tisdagen den 5 maj kl 10-13 deltar rikslottachef Annette Rihagen i en öppen utfrågning om Försvarsmaktens framtida bemanning arrangerad av försvarsutskottet.

Publicerad 4 maj 2009

Utfrågningen direktsänds i 24Direkt, SVT och via riksdagens webb-tv.

Försvarsutskottets ordförande Anders Karlsson (s) öppnar utfrågningen och därefter håller de inbjudna talarna sina anföranden. Efter pausen (11.30) följer frågor och diskussioner mellan utskottets ledamöter och de inbjudna representanterna.

Utfrågningen avlutas av försvarsutskottets vice ordförande Rolf Gunnarsson (m).

Inbjudna talare: Statssekreterare på Försvarsdepartementet Håkan Jevrell, generaldirektör Göran Ekström Arbetsgivarverket, ordförande Oscar Rosén Värnpliktsrådet, ombudsman Lars Johansson SEKO, ordförande Håkan Rosenqvist Försvarsbundet, förbundsordförande Lars Fresker Officersförbundet, Annette Rihagen/Peter Lagerblad De frivilliga försvarsorganisationerna.