Riksstämman 2022 genomförd

Lördagen 12 november genomfördes riksstämmans plenum och därmed är riksstämman 2022 genomförd. Under dagen antogs en strategi för organisationen med sikte på 2030 och en ny styrelse valdes.

Publicerad 14 november 2022
Heléne Rådemar, avgående rlc, och Eva Nolsäter, nyvald rlc

Riksstämman 2022 genomfördes digitalt och alla medlemmar kunde följa förhandlingarna live från en studio i Stockholm. Ombuden använde sig av verktyget Zoom för att delta och verktyget Suffra för att rösta och begära ordet, med mera.

Riksstämmans plenum leddes av riksförbundets ordförande Åsa Lindestam som med van hand klubbade de beslut som ombuden fattade under dagen.

Riksstämman fattade bland annat beslut om en strategi som anger organisationens riktning mot 2030 samt verksamhetsinriktning för de kommande två åren. Stämman fattade också beslut om budget och medlemsavgifter. Uppdaterade handlingar kommer på webbsidan efterhand men senast vid årsskiftet.

Riksstämman består av både ett påverkanstorg och plenum. Under påverkanstorget 22-23 oktober hade ombuden möjlighet att diskutera motioner och propositioner samt lägga yrkanden inför plenum.

Riksstämman valde också en ny styrelse. Sammankallande i valberedningen Christina Hamberg presenterade valberedningens arbete och det lag som de efter noga övervägning tagit fram som förslag att leda organisationen de kommande två åren. Ny rikslottachef är Eva Nolsäter och hon tillsammans med den nya styrelsen kommer att leda organisationen fram till riksstämman 2024. Bilder på vår nya överstyrelse kommer efter att de haft sitt första fysiska möte.

Stämman valde även ny riksförbundets ordförande. Det är en roll som har en förankring in i politiken eller totalförsvaret. Ny riksförbundets ordförande är Alexandra Anstrell, moderat riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet.

I samband med riksstämman brukar även organisationens högsta utmärkelse - kungligt guld - delas ut. I och med att stämman är digital hade medaljerna redan delats ut men medaljörerna presenterades. Dessutom överraskades avgående rikslottachef Heléne Rådemar och avgående ordförande för riksförbundet Åsa Lindestam med att tilldelas förtjänstmedalj i kungligt guld i samband med plenum. Heléne och Åsa valdes dessutom in som hedersledamöter i riksförbundet. Utmärkelserna delades ut av tidigare rikslottachef Marianne af Malmborg.

Efter en lång dag framför skärmen avslutades riksstämman traditionsenligt med Lottasången. 

Stort tack till alla ombud som deltog i att fatta kloka beslut för organisationens framtid. Ett stort tack till de ledamöter som nu har avslutat sina förtroendeposter i styrelsen eller valberedningen. Ett stort grattis till alla nya förtroendevalda. Ett viktigt arbete ligger framför er.