Samtal om försvars- och säkerhetspolitik på Rikskonferensen | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Samtal om försvars- och säkerhetspolitik på Rikskonferensen

I söndags samlades representanter för de frivilliga försvarsorganisationerna, myndigheter, politiker och företag, alla med med intresse av försvars- och säkerhetspolitiska frågor, i Sälen för Folk och Försvars Rikskonferens. Under tre dagar behandlade konferensen ett brett spektra av frågor som rör fred, frihet och demokrati.

Folk och Försvars rikskonferens 2015Utrikesminister Margot Wallström inledningstalade om Svensk säkerhetspolitik 2015 och konstaterade att våldet i världen har ökat, inte minst i och med händelserna i Paris och Nigeria. Hon betonade att Sverige fortsatt ska samarbeta med andra för att bygga säkerhet - ”men utan försvarsförpliktelser i förhållande till andra länder eller allianser; ett Sverige som fattar sina egna grundläggande säkerhetspolitiska beslut”.

Söndagen bjöd på ett program som med hjälp av presentationer om Ryssland, mellanöstern och Ebola visade hur den säkerhetspolitiska kartan ritas om.

Konferensens andra dag handlade mycket om prioriteringar inför det nya försvarsbeslutet. Försvarsminister Peter Hultquist sa bland annat att ”Sammantaget måste tröskeln för angrepp på Sverige och vår suveränitet bli högre. Allt annat vore att i denna tid ge helt fel signaler.”

Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitte, FOS, lyfte frågan om folkförankring och den unika möjlighet som de 18 organisationerna har att nå ut med kunskap och information till allmänheten. Peter Lagerblad, ordförande FOS, sa i den paneldebatt han medverkade i att ”Vi ser att demokrati och mänskliga rättigheter är hotade och vad jag vill komma till i det sammanhanget är naturligtvis att det krävs ett engagemang kring de här frågorna, samhällets krisberedskap, kring folkförankringen av detta och vi 18 frivilliga försvarsorgansiationer med nästan 400 000 medlemmar har en unik möjlighet att nå allmänheten på bredden. Nyckelord för dessa organisationer är mångfald, bredd, struktur och engagemang. Att arbeta med folkförankringen borde bli ett uppdrag direkt till de frivilliga försvarsorganisationerna.”

Ett uppskattat inslag i programmet var en presentation av Sveriges ende astronaut Christer Fuglesang. Twitterflödet sinade kraftigt då deltagarna satt fängslade av Christers berättelse om sitt rymdäventyr och hur vetenskapliga samarbeten skapar förståelse och acceptans över nationsgränser.

Även det civila försvaret diskuterades under konferensen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, generaldirektör Helena Lindberg tryckte på att ”Det civila försvaret består med andra ord inte bara av MSB och några andra särskilt utpekade myndigheter. Det består av alla civila myndigheter som måste kunna fungera vid detta slags extrema situationer. Och alla landsting, alla kommuner. Alla företag som bedriver samhällsviktig verksamhet. Alla organisationer som kan bidra, och alla människor som med sin egen kunskap och förmåga utgör grunden för vad samhället som helhet kan klara av.”

Inrikesminister Anders Ygeman kom direkt från ministermötet och manifestationen i Paris och tryckte på vikten av att stå upp för de demokratiska värden som vårt samhälle står för. ”Det här är inte en kamp mellan civilisationer, det är en kamp om civilisationen. Om möjligheten att leva i fred, frihet och trygghet. Om möjligheten att fritt uttrycka sin åsikt. Om alla de värden som terroristerna och de fega mördarna hotar.”

Hela konferensen kan ses i efterhand på Folk och Försvars webbsida.