Skärpta åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19

I och med att regeringen och Folkhälsomyndigheten skärpt restriktionerna för att minska smittspridningen av covid-19 förstärker vi våra försiktighetsåtgärder i samband med utbildningar och konferenser där deltagarna träffas tillsammans. Åtgärderna gäller till dess annat meddelas.

Publicerad 9 december 2021

När det gäller antagning kommer det fortsättningsvis ske regionalt och där det finns flera tillfällen att välja på uppmanar vi dig som deltagare att i första hand välja det tillfälle som är närmast dig. Det gäller under hela 2022.

Vi uppmanar till att använda munskydd i kollektivtrafiken, på fjärrtåg och flyg. Munskydd kommer också att användas under utbildning vid tillfällen där det inte går att undvika nära kontakt. Självklart är du som vill välkommen att bära munskydd under hela utbildningen. Vi rekommenderar att du som deltar i en utbildning har med dig ett munskydd per dag. Vi kommer även säkerställa att det finns extra munskydd på plats.

Där det är möjligt kommer deltagarna bo i enkelrum. När det gäller verksamhet som bedrivs på militära förband anpassas verksamheten utifrån en dialog med Försvarsmakten.

Det är tillåtet att köra egen bil till utbildningen så länge avståndet inte är alltför långt. Efter en intensiv utbildning är det olämpligt att sätta sig och köra många timmar.

Det är en självklarhet att du inte deltar i utbildning om du känner symptom.

Exakt vad som gäller för den utbildning du ska delta i får du information om i ditt antagningsbesked eller i en uppdatering från kansliet.

Svenska Lottakåren uppmanar alla som kan att vaccinera sig och att stärka skyddet med en tredje dos när det erbjuds. Vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom och tillsammans bidrar vi genom att vaccinera oss till inte bara vår egen säkerhet utan även samhällets.

Om smittspridningen ökar och nya rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten ser vi att det kan bli aktuellt för deltagare att visa upp vaccinpass eller negativt provsvar.

Svenska Lottakåren följer utvecklingen och uppdaterar våra åtgärder utifrån myndigheternas rekommendationer. I första hand utgår vi från att vi kommer kunna träffas. Om det inte är möjligt på ett smittsäkert sätt ser vi över möjligheterna att genomföra utbildning digitalt och i sista hand väljer vi att ställa in utbildning.

Det är viktigt att du som deltagare känner dig trygg med att delta. Du behöver kunna ta dig säkert till och från kursplatsen och extra viktigt är det att du kan ta dig hem säkert ifall du skulle få symptom.

Tillsammans säkerställer vi att både deltagare och instruktörer har en trygg miljö under utbildningen. Vi tar ansvar för att tvätta händerna, använda handsprit och hålla avstånd.

Läs om myndigheternas rekommendationer gällande covid-19:

Krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten