Snökaos på Älvkarleö herrgård när blivande stabsassistenter övade | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Snökaos på Älvkarleö herrgård när blivande stabsassistenter övade

Helgen den 13-15 mars drog en våldsam snöstorm fram i trakterna av Älvkarleö herrgård. Inte i verkligheten, men som scenario när det var dags för ytterligare en upplaga av kursen stabs- och informationsstöd som Svenska Lottakåren anordnar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Stabskunskap är grunden i utbildningen, och de 20-talet deltagarna har bekantat sig med kartan, skrivit loggar, ägnat sig åt dokumentation och ärendehantering, presentationsteknik och kriskommunikation. Teoripassen har varvats med praktiska övningar där deltagarna förutom att sköta de nödvändiga stabsuppgifterna även fått ta hand om media, myndigheter och privatpersoner.

Sammantaget har det varit späckade dagar. Trots det var det många av deltagarna som kände att man kunde hållit på ytterligare några dagar. Ett bra betyg åt såväl kursens innehåll som stämningen i gruppen.

Kurschef var Charlotta Didriksdotter Sjöberg kurschef och till sin hjälp hade hon Inge Gustafsson, Malin Linder och Ingela Uthorn Persson.

Levande materia

—Liksom kunskap är färskvara är innehållet på en sådan här kurs något av en levande materia. Saker händer som påverkar innehållet och sedan första utbildningen har vi hela tiden gjort förändringar och anpassningar, säger Charlotta. Grundtanken är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha de grunder som krävs för att man ska kunna skriva avtal med exempelvis en myndighet. Och när jag snabbt tittat igenom kursutvärderingarna ser det ut som om vi i det stora hela uppnått målen riktigt bra.

-Men utifrån de synpunkter som framförts kan jag redan nu se saker som kan skruvas ett varv till, inflikar Inge som hållit i juridik- och kommunikationspassen.

Jordbruksverket

Roger Garefeldt, Jordbruksverket, besökte kursen eftersom myndigheten just nu söker 15 stabsassistenter till sin krisorganisation. Han presenterade möjligheten att teckna avtal med Jordbruksverket plan och flera av kursdeltagarna passade på att anmäla sitt intresse. Myndigheten har behov av såväl stabsassistenter som kommunikatörer.

Stress och eftertanke

Stressreaktioner, egna och andras, var temat för ett pass som Ingela höll. Ämnet engagerade, inte minst frågan om den egna stresståligheten.

Malin svarade för att deltagarna varje morgon tittade i backspegeln och därmed funderade över vad man lärt och vilka tankar man hade kring detta.

Överstyrelsen representerad

Eva Nolsäter, vice ordförande i Svenska Lottakårens överstyrelse, deltog som observatör. Hon ville på ort och ställe se hur utbildningen lagts upp och även höra deltagarnas reaktioner. Hennes intryck var genomgående positiva och hon framförde ett tack till såväl kursledning som deltagare.

Summering

-Nu har vi kört det här konceptet några gånger och hela tiden jobbat på att förbättra innehållet. Jag känner att vi har fått en bra balans mellan teori och praktik som ger deltagarna den grund de behöver, summerar Charlotta. Något som också berikar är att deltagarna kommer från skilda frivilligorganisationer och därmed också för in skilda erfarenheter.

-Jag kan bara hålla med Charlotta, säger Inge. Konceptet känns rätt, inte minst om vi hela tiden håller öppet för nya input från verkligheten.

 

Text: Inge Gustafsson